Jan Šinágl: Postřehy ze zahájení kampaně + fotografie

1. září 2006 nasbíral kandidát na senátora Vladimír Hučín první body. Nerozdával žádné dárky, neorganizoval žádné akce placené z bohatých stranických kapes, naplněných našimi daněmi, ale naprosto přesvědčivě řekl občanům všech generací kdo je a co hodlá v Senátu prosazovat. Nekupčil s hlasy občanů jak je rozšířeným zvykem ani nezval známé celebrity! Známé osobnosti přišly samy od sebe, ze svého přesvědčení. Obrovský úspěch sklidil senátor Jaromír Štětina a jeho asistentka, kteří přijeli podpořit pana Hučína na kolech s nápisem na tričku VOLTE HUČÍNA. Skvěle promluvili senátor Jaromír Štětina, herec Ondřej Vetchý, scénárista Jiří Křižan, člen odbojové skupiny bratří Mašínů Milan Paumer, spisovatel Jan Beneš, filmový dokumentarista Martin Vadas a další. Zahrálo několik hudebních skupin. Vrcholem bylo závěrečné vystoupení Jana Vyčítala s jeho GREENHORNS. Moderoval i vystupoval písničkář a volební manažer Zbyněk Horváth. Vladimír Hučín má v úmyslu navštívit všechny města a vesnice ve volební oblasti. První vydání volebních novin v nákladu 50.000 výtisků mělo velký ohlas. Děkujeme panu Josefu Kudláčkovi, vydavateli ANNONCE za sponzorování. Brzy bude následovat i internetová verze volebních novin.

Volební noviny: S kým a jak...

S KÝM

Soudní líčení, která probíhala hlavně u přerovského Okresního soudu,  pravidelně navštěvovali také mí příznivci z Konzervativní strany. Byli to právě oni, kdo torpédovali příslušné úřady podněty k rychlému a transparentnímu vyřešení mé kauzy. Po mém propuštění na svobodu jsme se pak často setkávali na akcích, které jsme společně organizovali ve snaze upozornit na mnohé nešvary na naší politické scéně. Jejich aktivní přístup a jasné postoje vycházející s principů práva a morálních hodnot, na kterých vyrostla západní křesťanská civilizace, mi byly velice blízké. Finanční podporu srovnatelnou s „bohatými“ stranami nelze od Konzervativců rozhodně očekávat, proto ekonomickou páteří naší kampaně zůstává spontánní sbírka. Nemohu nezmínit jedno jméno: pana Josefa Kudláčka, majitele inzertních novin Annonce, díky jehož velkorysosti můžete dnes číst tyto Předvolební noviny. Tak hezké čtení.

Martin Vadas: Zahájení kampaně + fotografie

Vladimír Hucín mel príležitost predstavit se návštevníkum akce nejen na podiu, ale i v mnoha neformálních rozhovorech, pri kterých ho prítomné hlasité kytary rušily jen obcas. Obcané si mohli s Vladimírem Hucínem potrást rukou a mnoho z nich to také udelalo, aby videli, že on není jen virtuální tvárí z televizních zpráv, novin a casopisu, ale prišel mezi ne jako chlap z masa a krve a navíc i s pevnýmn charakterem.

Volební noviny: Pohádka "Bylo nebylo"

BIS ručí za bezpečnost země. Je to polovojenská organizace, což znamená, že se v ní velí a rozkazy je nutno poslouchat. Problém nastává ve chvíli, kdy začne velet někdo, o kom víte, že je sám velkým bezpečnostním rizikem.

Bylo, nebylo..

Ovčácký pes hlídal stádo před vlky. Bača mu dával povely. Pes vzorně poslouchal a plnil úkoly.Ve stádu proběhly volby. Na bačovo místo se dostali demokraticky zvolení vlci. Ti začali nutit psa, aby jim aportoval ovce. Když odmítl poslechnout zajímalo je, kdo z vlků dřív vynášel zprávy o tom, co vlci na ovce chystají. Dva z nich už dříve sami odhalili a sežrali zaživa. Pes opět odmítl. Jeho dny byly sečteny.

Volební noviny - Martin Mejstřík: Mezi dobrem a zlem

Osamocený boj Vladimíra Hučína jsem pozoroval z dálky. V ničem jsem nepomohl. Člověk řeší problémy, které má na dosah, a málo jich není. Říkal jsem si – existuje-li spravedlnost, existuje-li v této zemi demokracie, musí Hučín svůj boj vyhrát. Ano, měl jsem kvůli němu výčitky svědomí. Hučín byl výčitkou. Ale Hučín se nevzdal. Bojoval. Mnohkrát pokořen, trápen, ba mučen, vždy jako by vstal z popela a znovu a znovu šel hájit pravdu. Jak roky ubíhaly a proces nekončil, přidávali se k němu mnozí bezejmenní, kteří mu pomáhali nést jeho kříž. I jim patří dík. I oni pomáhali křísit jiskřičku naděje. To oni Vladimírovi pomáhali stavět se na nohy, když jeho síly nestačily. Vím minimálně o jednom, kdo tento proces mezi lží a pravdou zaplatil životem.

0