Druhá stížnost KAN na průběh prezidentských voleb

  • : Function split() is deprecated in /home/sky/www/htdocs/vladimirhucin.cz/modules/filter.module on line 1067.
  • : Function split() is deprecated in /home/sky/www/htdocs/vladimirhucin.cz/modules/filter.module on line 1067.
Druhá stížnost KAN na průběh prezidentských voleb

Pridat.euIlustrační foto z parčíku před nádražím pořídil cestou na úřad Bohuslav Hamáček.

KAN logoV pátek 26.1.2018 předali představitelé Klubu angažovaných nestraníků osobně v papírové podobě Finančnímu analytickému úřadu stížnost na neprůhlednost kampaně Miloše Zemana, která volně navazuje na předchozí stížnost na Miloše Zemana pro porušování zákona o volbě prezidenta ČR. Kopie dopisu je přiložena na konci této stránky.

Klub angažovaných nestraníků

Finanční analytický úřad
Washingtonova 1621/11
110 00 Praha 1
fau@mfcr.cz

Věc: Dotaz k možnému podezřelému obchodu

Vážení,

v prosinci loňského roku jsme Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí poslali stížnost, že zde v případě financování některých prezidentských kandidátů může jít o porušení § 24, 35, 36, 37 a 38 zákona č. 275/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Dozorový orgán v věci financování politických stran a hnutí, pokud jde o financování podivné "nekampaně" ze strany kandidáta Ing. Miloše Zemana nám dosud oficiálně neodpověděl, byli jsme však svědky toho, že v mezidobí transparentní účet Miloše Zemana (2501277007/2010) začal vykazovat i větší finanční toky, jejichž původ odmítají dárci specifikovat.

Nejsme a ani nemůžeme být povinnou osobou ve věci oznámení podezřelého obchodu, ale s poukazem na dostupné informace a veřejné zdroje si dovolujeme obrátit na vás s dotazem, zda je vše lege artis i ve smyslu zákona 253/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o poněkud nepřesvědčivé financování kampaně kandidáta Ing. Zemana.

Vzhledem k tomu, že je zde neochota identifikovat původ peněz, mohlo by jít o prostředky pocházející ze zahraničí (s vysokou mírou pravděpodobnosti dokonce i ze země, která je na seznamu sankcionovaných subjektů), jest otázkou, zda se zde nejedná o podezřelé obchody ve smyslu § 6 Zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Pakliže jako údajný dárce sedmimístných částek je uváděna Strana práv občanů (IČ 71339752, se sídlem Praha 1, Hradčany, Loretánská 179/13) v případě darů od spolku Přátelé Miloše Zemana, z.s. (IČ 22728554; se sídlem Praha 1, Nové Město, Opletalova 1418/23 jde dokonce o sumy vyšších objemů, je zde důvodu se domnívat, že se nejedná o skutečné dárce a je zde dokonce záměr zastřít skutečný původ peněz, neboť v obou případech se jedná o neziskové instituce, jejichž obraty, zejména v případě zájmového sdružení mohou sotva dosahovat výše údajných darů.

Navíc obdarovanou osobou je prezident, tedy subjekt, definovaný v § 4 jakožto politicky exponovaná osoba; předseda strany SPO Ing. Jan Veleba a člen spolku Přátelé Miloše Zemana z.s. by měl tedy mít povinnost specifikovat tyto finanční toky. Pokud se tomu nestalo a neví vůle tak učinit, věříme, že pochopíte, že nás tento postup svádí k hypotéze, že by mohlo jít o podezřelé obchody.

Jak psáno výše, nechceme se stavět do role povinné osoby, jsme sdružením osob, které 50 let usiluje o zachování demokracie a rovných pravidel pro všechny bez rozdílu, proto tedy dotaz, zda i v případě zdrojů výše uvedeného financování probíhá vše korektně, mj. i ve smyslu předpisů z oblasti AML.

S úctou

Ing. Jiří Domlátil – předseda KAN


Před 2. kolem voleb:


VIDEO: Hodinu před otevřením volebních místností před druhým kolem prezidentských voleb uspořádal Český rozhlas rozhovor s prezidentskými kandidáty. Miloš Zeman pozvání odmítl, Jiří Drahoš přijal. Na rozhovor s ním navazuje speciál s hosty Jaroslavem Pleslem (MF DNES), Petrem Holubem (Echo24) a Petrem Hartmanem (Český rozhlas). Moderuje Jan Pokorný.

PřílohaVelikost
KAN-stiznost-Zeman-prezidentska-kampan.gif152.79 KB
0