Informace ze soudního jednání dne 16.10.2018 ... a důležitá VÝZVA


Pridat.euKonfederace politických vězňů◄ AKTUALIZOVÁNO ROZSUDEK PŘILOŽEN ► Vážené sestry, vážení bratři, Vás, kteří jste neměli možnost se zúčastnit soudního jednání mezi "Ústředím" a opozicí KPV ČR, dovoluji si informovat touto velmi stručnou formou. Po soudním cca hodinovém líčení (16. 10. 2018) byl vynesen rozsudek s tím, že Sněm KPV, konaný dne 2. 12. 2015 je NEPLATNÝ. Z kopie rozsudku MS Praha ze 16. 10. 2018 o neplatnosti sněmu 2015 a tím i nezákonného a samozvaného vedení KPV [v příloze ↓ na konci stánky] je nejdůležitější
    I. Řízení o určení neplatnosti svolání XII. sněmu konaného 2. 12. 2015 se zastavuje. II. Určuje se, že rozhodnutí přijatá na XII. sněmu účastníka konaného 2. 12. 2015, a to rozhodnutí pod bodem 2-5…… jsou neplatná. V. Účastník je povinen uhradit navrhovatelům k rukám jejich zástupce náhradu nákladů řízení ve výši 292.809,20 Kč, a to do tří dnů od právní moci tohoto usnesení.
Na soudním jednání konaném dne 5. 10. 2018 bylo naznačeno Mgr. Martinkem, že v případě, že by jim nebylo vyhověno, podají opět ODVOLÁNÍ. Na odročeném jednání konaném dne 16. 10. 2018 odvolání již nepřipomínal. Za stranu žalovanou (Ústředí KPV ČR) byl přítomen pouze Mgr. Martinek, za stranu žalující (opozice) bylo přítomno včetně advokáta a "žalovatelů" 16 sympatizantů. Vzhledem k výroku pana Mgr. Martinka se obáváme možnosti jejich opětného ODVOLÁNÍ. Domníváme se, že tato trapná kauza by tak měla možnost přežívat opět další léta, což by nepřispívalo k tolik potřebnému klidu a rozvaze, zda ukončit či pokračovat v životě naší KPV ČR, jak potvrdilo 90 % hlasů Shromáždění delegátů (SD) konaného dne 26. 9. 2018. Vzhledem k výše uvedenému dovoluji/dovolujeme si předložit jakýsi návod žádosti současnému "Předsednictvu", aby nedovolilo "Úzkému vedení" opět podat Odvolání proti rozsudku Městskému soudu ze dne 16. 10. 2018. Příklad:
    adresát: KPV ČR Škrétova 6 120 00  Praha 2 e-mail ustredi@kpv-cr.cz Vzhledem k tomu, že Městský soud Praha 2 svým rozsudkem ze dne 16. 10. 2018 zneplatnil sněm KPV ČR ze dne 2. 12. 2015, vyzýváme tzv. Předsednictvo KPV ČR, aby skutečnosti, vyjádřené tímto rozsudkem, vzali na vědomí a již se neodvolávali v zájmu nastolení klidu a dalšího života KPV ČR.   ............................................................       podpis   ............................................................       datum
Pište obratem, protože hrozí nebezpečí, že oni odvolání podají v nejbližších dnech, pokud již tak neučinili. Poznámka k výši nákladů: Ve výši nákladů jsou zahrnuty náklady za prvý soud konaný dne 1. 11. 2016, i náklady odvolání KPV ČR. Souhrn nákladů:
    Soudy + odvolání KPV = 292.809,20 Kč Náklady na právníka Mgr. J.V. Martinka dosud = cca 3,000.000,00 Kč Zbytečně pronajatý sál Žofín = cca 400.000,00 Kč Přibližné náklady celkem = 3,692.809,20 Kč
Otázka: Stále se domníváte, že současné "Vedení" jedná odpovědně? Prosím přemýšlejte. Po výše uvedeném navrhuji, aby z morálních důvodů se tzv. "Vedení" NEODVOLÁVALO. V opačném případě POKLÁDAL BYCH, A NEJEN JÁ, TAKOVÉTO JEDNÁNÍ ZA ABSURDNÍ!!! Zdravím, František Wiendl
18.10.2018 byla z pobočky KPV č. 26 - Klatovy odeslána výzva předsednictvu KPV k odstoupení z funkcí, které si přisvojili neoprávněně: Otevřená výzva Neusnášeníschopné Předsednictvo. Na včerejším (17. 10. 2018) zasedání našeho výboru jsem jeho členy seznámil s výsledkem soudního jednání (16. 10. 2018). To znamená, že: Rozhodnutí přijatá na XII. Sněmu účastníka řízení konaného dne 2. 12. 2015 jsou NEPLATNÁ, a dalšími podrobnostmi, jako i se všemi dřívějšími soudními rozhodnutími, které jste prohráli. Výbor pobočky č. 26 KPV Klatovy vás proto vyzývá a důrazně žádá, abyste se proti tomuto rozsudku již neodvolávali. Vaše neustálé obstrukce, zbavování se našeho majetku a další nepochopitelné zásahy chápou členové výboru jako poškozování dobrého jména KPV ČR, a proto žádají, aby Ti, kteří toto způsobují, na sněmu KPV ČR, případně na náhradním Sněmu KPV ČR dobrovolně ODSTOUPILI. Za výbor pobočky 26 KPV Klatovy:       František Wiendl, předseda       Blažena Mašková, místopředsedkyně       Aloisie Pauerova, jednatelka V Klatovech dne 18. 10. 2018
  Výzva pobočky 51 neoprávněnému předsednictvu KPV  
PřílohaVelikost
20181018_vyzva-pobocky-c-26-klatovy.doc30 KB
20181017_usneseni-pobocky-kpv-51-prerov.jpg72.94 KB
20181016-rozsudek-kpv.pdf244.27 KB
0