Den válečných veteránů 2018 v Přerově


Pridat.euDen válečných veteránůU příležitosti Dne válečných veteránů se v neděli 11. listopadu v 11:00 hodin u památníku na náměstí Františka Rasche koná pietní shromáždění k uctění památky válečných veteránů. Bylo by pěkné, kdyby účast veřejnosti byla v den stého výročí ukončení první světové války co nejširší. Už od prvního výročí v roce 1919 je připomínán 11. listopad, den ukončení I. světové války (války, která měla ukončit všechny války), jako Den válečných veteránů nebo Den vzpomínek. Tento celosvětově významný den je připomínán i v České republice.odznak válečný veterán Na památku těch, kteří bojovali za naši svobodu, se symbolem Dne veteránů stal květ vlčího máku vetknutý do klopy, jenž vyjadřuje úctu a vzpomínku na bývalé vojáky a bojovníky. Květ vlčího máku byl také zvolen za symbol pro každoroční sbírku na pomoc válečným veteránům a invalidům. Tuto sbírku pořádá Armáda ČR vnitroresortně, ale koupí vlčího máku může naše veterány podpořit každý. Poměrně velkou iniciativu v prodeji těch vlčích máků vyvíjí neziskovka Paměť národa. Na jejich stránce jsou informace a také mapa, kde všude je možno vlčí mák zakoupit.Vojenský fond solidarity Asi nejvíce se však tím zabývá organizace Spolek vlčí máky, který má ve svém e-obchodě opravdu širokou nabídku všeho takového makového. Vlčí mák v klopě je každoroční jednorázová akce, ale to nestačí. Aby bylo možno poskytnout opravdu efektivní pomoc rodinám vojáků, kteří padli nebo byli těžce raněni při výkonu vojenské služby, byl ve spolupráci Armády ČR s Charitou ČR zřízen Vojenský fond solidarity. Do tohoto fondu může přispět kdokoli kdykoli. Číslo účtu je 44665522/0800, variabilní symbol 918, o potvrzení o finančním daru lze požádat. VIDEO: Pocta: Den válečných veteránů 1914 - 2014 VIDEO: Eric Bogle - No Man's Land/The Green Fields of France/Willie McBride VIDEO: Redgum - I Was Only 19 VIDEO: Martin Maxa: Píseň Padlých
0