Dopis Leo Žídkovi - odpověď na projev 24.10.2018

Dopis Leo Žídkovi - odpověď na projev 24.10.2018
Pridat.euZnak Konfederace politických vězňů ČR. Vážený bratře Žídku,
Přidán Dopis od Cyrila Michalicy
Prohlédněte si také VIDEO
Přidán Dopis od Viery Mrázkové
Nedá mi, abych Vám neodpověděla na Váš projev na sjezdu 24.10.2018. Budu postupovat přesně podle všech odstavců, jak je uvedeno na opisu Vašeho projevu, který jste nám dali do obálky. A připravte se na to, že dopis bude poněkud delší. Děkuji za pochopení. ● 1. Ano, čas se skutečně naplnil, abychom se po 3 letech potkali na dalším sněmu, a abychom si konečně zvolili řádné předsednictvo. Protože Vy a Vaši spolupracovníci, na čele s Matějíčkovou, jste už za ty 3 roky nadělali víc škody než užitku. Ale vy přeci nemusíte sedět ve svých křeslech na doživotí jako totalitní diktátoři. Dalo se předpokládat, že sněm 24.10.2018 nebude usnášení schopný. Neposlali jste nám řádné pozvánky, resp. spíše program podle zákona, jak je v zákoně, stanovách, i ve vyjádření soudu z 16.10.2018 uvedeno. Vy na jakékoliv zákony a předpisy kašlete, Vy si je, na čele s Mgr. Martinkem, tvoříte a vymýšlíte sami. My, jako Vaše opozice, máme taky v úmyslu situaci v KPV řešit v klidu a úctě jeden k druhému. Ale jak jsme už zažili, z mnohých vašich projevů na setkáních, to možné není, a nebude, pokud na ústředí budete vládnout vy, kteří jste si uzurpovali právo na rozhodování o všem, bez vědomí členské základny, rady, a komisí. Vy odmítáte diskusi, odmítáte jiné názory než ty své, a vše co vyleze z vaší dílny nám podáváte na zlatém táce s tím, že je naší psí povinností to bez "odmlouvání" přijmout jako hotovou věc. Tak takto to dělat nelze, vážený pane. Proč jste to vše, co jste už roky připravovali, jak píšete, neotiskli do Zpravodaje? Proč to, co jste protiprávně připravovali a bohužel i vykonali, nedali vědět těm 1400 muklům, aby se dověděli co to za "vedení" máme a rozhodli jak pokračovat dál? Vy jste se toho báli, zalekli jste se, že vám váš manévr nevyjde, tak jste dělali na vlastní pěst všechno PROTI MUKLŮM ! My, opozice, jsme se to dozvěděli čirou náhodou, že se na ústředí dějí nekalé věci, proto od té doby tvrdě bojujeme, a bojovat budeme všemi prostředky za zachování KPV, a navrácení defraudovaného majetku, který patřil, patří, a patřit bude muklům a ne nějakému finančáku, když Smilovice dostali po revoluci mukli od státu na rekondici. Po nás to jednou dostanou skauti, jak jsem rozhodli v 90. letech. Mohli jste předpokládat, že sněm usnášení schopný nebude, ale i tak jste měl povinnost ve svém nepravdivém projevu členstvu říct, že na SD 26.9.2018 jsme hlasovali ZA> pokračování KPV. A kde je zápis z SD, který jste slíbili do 30 dnů, a o který jsme vás žádali, aby byl rozposlán na pobočky, aby mukli, kteří se do Prahy na SD nedostali, věděli co se tam událo? Děláte si co chcete. Jednou se vám to vrátí, ty Vaše machinace, a neohánějte se listem Jakubovým, protože bych Vám mohla napsat taky pár vět z úst samotného Ježíše Krista, který varuje před lží, podvody a nepravostmi, kterých jste se vy, za vašeho 3-letého panování neprávem dopustili. Upřímně se divíte, jak může mukl proti muklovi vystupovat. My taky, ale z naší strany je to toliko obrana proti zlu, které je na nás pácháno.     My jsme nevzali muklům Smilovice,         my nechceme konec KPV,             my nevoláme na mukly policajty,                 my na sněmech, radách a SD nemáme bodygardy,                     my nevykřikujeme DRŽ HUBU, NIKDO NA TVÉ KECY NENÍ ZVĚDAVÝ, BĚŽ SI SEDNOUT A MLČ!, jak to s oblibou dělá pan Šedivý. To se Vám zdá správné? Tak se neohánějte křesťanstvím a vírou prosím. Jaký je rozbor naší Konfederace, to víme i bez vás. Za naše názory nás osočujete, nechcete nás ani vyslechnout, ne to ještě pochopit a uznat svou chybu, své omyly. My se snažíme obeznámit nic netušící mukly i veřejnost s pravdou a realitou, ale ne tou, kterou předkládáte vy! ● 2. S tím s Vámi souhlasím, že není tajemstvím, že se potýkáme s krizí ve vlastních řadách. Jenže tu krizi jste způsobili Vy!!! A Vaši spolupracovníci! Je to fakt katastrofa, vy rozkladáte Konfederaci, vy jste zpronevěřili majetek muklů, bez jejich vědomí, tak se teď nelitujte - máte to, co jste udělali. A hrotíte už teď nedobrou situaci do nekonečna zbytečným vyhrožováním na odvolání k soudu. Co tím chcete dokázat? Leda další fiasko, další prohru a prodlužování agonie. Od nás, od opozice, se muklové a veřejnost nedozvídají žádné zkreslené zprávy. To jim oznamujete vy! My přece nechceme ukončit KPV, my jsme nevzali možnost rekreace pro mukly, nevzdali se majetku, který jsme dostali. A ty nedomyšlené nápady jako "klub přátel politických vězňů", nebo aby každá pobočka měla svou konfederaci, tak to se na mě nezlobte, ale to mohl vymyslet jen nemocný mozek. Proč něco měnit tak drastickým způsobem, když KPV je zavedená firma, existuje a bude existovat. Na SD jste dostali od pléna nařízení - a má to být v zápise - že budete přijímat nové členy i ty, kteří tam v tom nepořádku, co v kanceláři na ústředí vládne, mají roky žádost o členství v KPV. Matějíčková si urychleně vybavila sama pro sebe legitimaci a ostatní ignorovala. Takže, vážený pane, nesvalujte krizi a nedorozumění na opozici, protože vše špatné máte na svědomí vy. Je jen dobré, že jsou mukli informovaní o situaci na KPV, i kdo ji zavinil. Už 2x jste soud prohráli a i kdybyste se 100x odvolávali, prohrajete opět, vážení, protože PRAVDA a zákon je na naší straně. Stačí si přečíst rozsudek a zdůvodnění, které je naprosto jasné. Proto jsme vás korporativně žádali, abyste další odvolání nepodávali. Vaším prvořadým úkolem je pokračování KPV do posledního žijícího mukla, a urychleně se postarat o navrácení Smilovic do vlastnictví muklů. Dr. Cyprínová vám to v rozsudku všechno jasně a odborně vysvětlila. Nově zvolené předsednictvo bude muset po vás dát všechno do pořádku a vy se dostanete tam, kam patříte. Na smetiště dějin. Ale abych vás jen nehanila, tak kladení věnců vám jde opravdu perfektně. Žalobci nepotřebují nikoho ovlivňovat, každý má svůj rozum, ale aby se mohli mukli správně rozhodnout, musí vědět názory obou stran. Jinak to nejde. A já to opakuji už nesčetněkrát, že naše vina a vaše osočování tkví v tom, že my chceme pokračování KPV a Smilovice vlastnit, a vy NE! Tak nerozšiřujte o nás nepravdivé zprávy, prosím. ● 3. Kdo byl na XII. sjezdu v r. 2015 (já byla), ví přesně, jak a co se tam odehrávalo. Dva bodygardi, kteří nikoho nepustili k mikrofonu, Kavalírová tam seděla jako sfinga a ani se neozvala, mukly nechránila, Šedivý se choval jako zuřivý býk a p. Koptovi trhal mikrofon z ruky a vyhrožoval policií, a Vy jste to dovedl k dokonalosti tím, že jste na sněmu z 24.10.2018, ty policajty zavolal. Naštěstí, byli rozumnější než Vy a po pohovoru s p. Wiendlem odešli v klidu pryč. Není jisté, že jste dostali důvěru vládnout od rady a SD. Na nic takového si nepamatuji, ve Zpravodaji to není a v zápisu pravděpodobně taky ne. Můžu se mýlit, ale nejspíš jste samozvanci a autokrati. Tudíž, nemáte právo rozhodovat o tak důležitých věcech, jako je trvání/netrvání KPV a hlavně rozhodovat o majetku. A nakonec: kdo je vlastně ústředí? Dva mukli, jedna zaměstnankyně bez pravomocí rozhodovat, která to tam všechno řídí, a dvě potomkyně muklů. No a ještě ten Mgr Martinek. Úžasná sestava. ● 4. S Věží smrti si dělejte co chcete. Je však zajímavé, že když jsme podali Předběžné opatření, Věž smrti je stále majetkem KPV, ale Smilovice se vám záhadným spůsobem podařilo zašantročit. ● 5. Nejdříve se v tomto odstavci zmiňujete o Smilovicích. Prý jste je vrátili původnímu majiteli. Vy jste neměli právo nikomu co vracet, protože vrací se půjčka věřiteli. A ne vlastní majetek. Ten byl jen náš. Smilovice po revoluci vlastnil okres a mukli je dostali darem, tedy od státu. Ne od nějakého ministerstva, tedy od vlády. Vláda nerovná se stát. Vláda utrácí sama na sebe, bohaté úředníky. Stát utrácí pro lidi, školy, nemocnice, důchody. Takže lžete... Dali jste to jedné, velmi bohaté organizaci ve Smilovicích, včetně komunistů v úřadech, berňáků, celní správy, policie atd. Nikoli občanům. Ale je zřejmé, že teď máte od nejvyššího berňáku protekci, jelikož byl tím možná zkorumpován. A možná vám nebude dělat kontrolu zmizelých miliónů na Martinka. A že se v chatkách rekreovali komunisté, to je vám, aspoň doufám, známo. Kdyby chtěli mukli někomu převést Smilovice, tak zaručeně NE ministerstvu financí, ale např. skautům a pod. organizacím. Předběžné opatření jsme podávali proto, že jsme tušili nějakou levárnu, nějakou nekalou věc. Pak říkáte, že v posledních letech prý nebyl o pobyt ve Smilovicích zájem. Vy opět lžete. Chatky byly vždy plně obsazeny, pokud Matějíčková tomu neudělala přítrž. Marně mukli posílali žádosti o rekreaci, včetně nás - Matějíčková nám poukazy neposlala. A tím se stalo, že chatky zůstávaly prázdné, aby bylo vidět, že nikdo nemá zájem. To je vyslovená hnusná lež. Vy jste o tom se Šedivým a ostatními věděl. Z neznámých důvodů si Matějíčková "vypůjčila" od správce ing. Brycha sešity poctivě zapsaných hostů, a ty sešity už nikdy nevrátila. Správce nebyl Matějíčkovou vůbec informován kdo má přijít a v které chatce má být. Marně od Matějíčkové žádal seznam hostů, nikdy mu nevyhověla, protože už měla v úmyslu správce vyhodit, a Smilovice zašantročit. Naštěstí jsme v té době ve Smilovicích byli, zažili "návštěvu" ředitele hotelu Becha, a tím jsme se přesvědčili, že se na ústředí něco chystá. Opět bez vědomí členské základny. Mohla bych o tom vyprávět, ale Vy to víte též, a když ne, odejděte. Včas, než budete nuceni, protože v tom případě tam nemáte co dělat. Moc by mě zajímalo, proč Matějíčková zatajovala žádosti o rekreaci. Proč nedávala poukazy? Proč nedovolila přijímat nové členy? Těch žádostí tam musíte mít desítky a další žádají o členství. A vy chcete rozpustit KPV!? Co v tom vězí? Peníze dostáváte, ne pro mukly, ale miliony pro Martinka a Bakalářovou. I o tom jste musel vědět. Tak takový jste věřící křesťan, že lžete a podvádíte, osočujete opozici a zatím hrobaři KPV jste vy! Rodinní příslušníci, právě, jsou ti praví, kteří by měli být členy KPV a zajisté chtějí pro Konfederaci pracovat. Ti, kteří by nesli myšlenku svých týraných otců a matek dál. A ne vytvářet nějaké Spolky přátel muklů, to je vysloveně zcestné, nebo si utvořit na každé pobočce svou vlastní konfederaci, to je ještě horší řešení, než to předchozí. Tvrdíte, že nemáte peníze na nákladné opravy chatek, ovšem zbytečně vyhozené peníze za Martinka a Bakalářovou, na to peníze jsou? Prý nový majitel Smilovic hodlá dělat rozsáhlé opravy chatek, to je to zazdívání komínů od krbů? Neuvěřitelné. Když žádal ing. Brych Matějíčkovou, že třeba aspoň jednu stranu střech natřít kvůli dešťům, aby nerezavěly, tak řekla, že ona se nedívá když jde, na střechy, ale pod nohy. Vážený pane, o Smilovice byl veliký zájem, jenže rekreace muklům nebyla dopřána. ● 6. Jaké je pozadí útoku na vedení KPV? O žádném pozadí a útoku nevíme; víme jen to, že jste zcizili majetek muklů a chcete ukončit Konfederaci. A dál, koho myslíte "zájemcema zvenčí"? To jste nevysvětlili. Když skončíte v KPV, tak jedině právní cestou a volbami. O žádné revoltě kromě té za spravedlnost a zákonnost nic nevíme. To jen vaše trefená husa se ozývá. ● 7. Vy že jste usilovali o usmíření? Nedejte se vysmát! To, co po nás žádáte, není usmíření, ale příkaz, abychom přijali vaše nehorázné podmínky, abychom vám zobali z rukou. My taky nabízíme Pakt o neútočení, ale nemůžete nám zakázat zasílat dopisy, výzvy, oznamy - to máme bez mrknutí oka přijímat vaše příkazy, aniž bychom se nemohli vůči nehorázným požadavkům bránit? To snad nemyslíte vážně. Připravte se na to, že budeme psát, nejen vám, ale každému muklovi, na kterého máme kontakt. Vy se moc bojíte, to je vidět. My nechceme nic jiného, než pravdu a to, co nám patří. Stokrát omílané navrácení Smilovic a pokračování KPV. Nic víc a nic míň. Tak to berte na vědomí, že pokud budete ve vedení vy, budeme psát i nadále, protože s vašimi návrhy se nelze ztotožnit, nelze se smířit, nelze je přijmout. Dělejte to, co se od vás žádá, přijímejte nové členy, pokračujme v Konfederaci, nejlépe už bez vás, a klid a pokoj je zaručen. Členy budeme nadále informovat, protože mnozí o ničem nevěděli, a je to zase jen vaše chyba, protože ve Zpravodaji není o tom ani slovo. No a poslední věta v tomto odstavci, či budete nebo nebudete v poutech, o tom nerozhodujeme my, ale soud a policie. Dnes dostala na vás trestní oznámení. ● 8. Na posledním SD, nebyla z naší strany žádná hysterie, to je lež, šlo tu jen o hlasování o pokračování/nepokračování KPV, což jsme vyhráli, protože jen jeden delegát byl proti asi 4 se zdrželi, a 98 % zvedlo ruky za pokračování KPV. A tuto skutečnost jste na sněmu 24.10.2018, v tomto projevu, na který vám odpovídám vůbec nevzpomenul. Takže kdo vyvolává hysterii? My to nejsme. ● 9. Důvody, které uvádíte pro ukončení KPV, jsou zcela zcestné, nepravdivé, kterým nemůže soudný mukl věřit! Na rozdíl od vás, nejcennější přínos v KPV dle nás by byl, kdybyste skončili vy všichni rozvraceči na ústředí i v KPV, bylo zvoleno nové, mladší předsednictvo, které by oddaně pracovalo pro mukly a ne proti nim, jako vy. ● 10. Ano, je dost problémů které se vždy naskytnou a je potřeba je řešit. Bylo by vše lehčí , kdybyste s námi drželi za jeden provaz a neničili Konfederaci a náš majetek. To je můj názor. ● 11. No nezlobte se na mne, vy si ještě stěžujete, že rady, schůze, vždy končí hádkami a nedůvěrou? To vám ještě nedošlo, že členstvo nesouhlasí s vašimi návrhy a činností, že nás nutíte do něčeho co nechceme, co se nám příčí? My se jen bráníme, protože s vámi dialog možný není. Šedivý je expert na příkré jednání, to byl právě on, co fyzicky napadl mukla. Takový člověk nemá co hledat v KPV, nato ještě za předsednickým stolem! Já souhlasím s členem Konfederace, který na radě vykřikl, že jste všichni komunisté. Tak zrovna právě komunisté ne, ale se tak chováte, jako ti, co vás zavírali. A byli to komunisté. Vaše chování připomíná teror, to si uvědomte. Dohoda a domluva s vámi je nemožná, opozici nedovolíte se projevit, neuznáváte dialog, diskuzi a na vlastní oči jsem viděla jak jste zacházeli s ing. Brychem, který byl na radu pozván, nedovolili jste mu promluvit ani na minutku a vyhodili jste ho jako prašivého psa! Právě jeho, který vám 12 let věrně a poctivě sloužil, správcoval vzorně, udržoval středisko ve Smilovicích velmi dobře, a vy jste za ním chodili, tvářili jste se jako přátelé a nakonec vyšla pravda navenek, vyhodili jste ho z rady, vyhodili ze Smilovic. Za to se styďte! S vámi rozumný dialog je nemožný, s vámi ne. Jste zatvrdlí, nepřátelští, a my vám nedůvěřujeme. Máme proč. ● 12. Naše jednota je už dávno pryč. Rozpoltila ji Matějíčková a vy ostatní, její přisluhovači. A pak jste asi zaspali dobu - od revoluce máme demokracii, takže vy dnes nemusíte bojovat proti totalitnímu zlu, to jste měli dělat před revolucí. Mukli chodili do škol informovat studenty o komunistickém zlu, jenže to by mělo mít na starosti v prvé řadě ministerstvo školství, a ne mukli. Vy se hlavně starejte o to, aby se nám ukradený majetek vrátil a KPV byla zachována. ● 15. Ptáte se "co se s námi, sestrami a bratry děje"? Vy se ještě ptáte!? Tak se podívejte do svého svědomí, pak to uvidíte. ● 16. Veřejnost není tak omezená, jak si myslíte. Je dobré, že ty vaše přehmaty se dostávají ven, pomocí soc. sítí, i jinak. Ale není nic horšího, jak vše tutlat, tajit, dělat nepřístojnosti. Kdybyste byli od začátku vylezli s pravdou ven, na to máme přece Zpravodaj, mukli by si to přečetli, promysleli, a nějak se rozhodli a my jsme se mohli obloukem vyhnout soudům a žalobám a kdejakým odvoláním. Ty nás stály hodně peněz, které se mohly použít na jiné účely, např. na opravu chatek. Stále píšete, že předkládáme našim členům "lživé informace", jenže to je široký pojem, a zatím se nikde neobjevilo, co konkrétně máte na mysli. Spíš bych řekla, že ty lživé informace předkládáte vy. Řekli jste někomu, co hodláte se Smilovicemi udělat? Nebo ukončit KPV a už na sněmu zvolit likvidátora? To muselo být pro členy překvapení, proto jsme po tzv. sněmu 24.10. si vzali slovo a členům řekli jak se věci mají. Bohužel vypli jste nám mikrofon, ale my jsme to očekávali, proto jsme byli připraveni s megafonem. To má být ta vaše vstřícnost, dobrá vůle? Členové nám přišli poděkovat. Ukončení KPV vysvětlujete i tím, že mnoho muklů bude Konfederaci opouštět. Je to jen vaše hrozba a přání, abyste měli důvod spolek ukončit. Ale zatím neodešel ani jeden mukl, vyjma těch, které Matějíčková vyhodila, protože neskákali jak ona pískala. A i o tom jste musel vědět. ● 17. Všichni se dopouštíme chyb, nikdo není dokonalý, ale to, co jste udělali vy, je katastrofální přešlap. Manipulace s majetkem, a aby vaše nepravosti nevyšly najevo, tak hned ukončit Konfederaci. Litujete se, ale celou tu vyhrocenou situaci jste zavinili vy. ● 18. Je mi až do smíchu, když čtu odstavec 18, jak musíte bojovat o svobodu a demokratické uspořádání naší společnosti. To vybojovali jiní, vážený pane. A vy, kdybyste nedělali ty nekalosti, měli byste dostatek času na jiné činnosti, jako kladení věnců, a popřípadě i další akce. A to Vám můžu za celou opozici říct, že uděláme vše, co je v našich silách, abychom zachovali Konfederaci a pravděpodobně už bez vás. ● 20. Já si to taky myslím, že všechno může být jinak. Proto se honem chystejte vrátit Smilovice pravým majitelům - muklům, kterým patřily, patří a patřit budou. A vy zažijete nevídanou hanbu. Nic jiného si ani za to klamstvo, lži a podvody nezasloužíte. Modlete se, aby vám to mukli a potomci muklů někdy odpustili. Viera Mrázková, členka KPV, pobočka 5.
VIDEO: záznam části jednání Sněmu KPV ČR 24.10.2018 v Kongresovém centru Praha po vypnutí mikrofonů a zhasnutí světel v sále.
Dopis Leo ŽídkoviKonfederace politických vězňů ... aby se to nikdy neopakovalo Chtěl bych tímto doplnit dopis sestry Mrázkové ze dne 27.10.2018 adresovaný Leoši Žídkovi. Je sice dosti dlouhý, ale beze zbytku pravdivý. Nelíbí se mě jenom to oslovení "Vážený bratře Žítku". Vážnost u lidí, co ho znají, dávno ztratil. Jak může mít vážnost člověk, který čte u oltáře přímluvy a chodí k přijímání svátostí jenom proto, aby u lidí, co ho neznají, získal důvěru. Hned nato na radě, SD a dalších jednáních zcela vědomě lže a obelhává další členy, neznající poměry v KPV. Je tak drzý a otrlý, že si to dovolí i před námi, kteří ho dobře známe. Abychom mu nemohli oponovat tak zbaběle vypne mikrofon. To dokazuje, že tento člověk klesl na samé dno morálky. Slovo sestro, bratře je takřka posvátné a vyjadřuje nejbližší vzájemný vztah a důvěru. Dále bych chtěl jenom dodat, že sestra Mrázková dostatečně neuvedla důvod nemravného a podlého jednání, tak zvaného předsednictva, tedy pouze dvou, ze 1400 členů, kteří se neoprávněně a bezostyšně vydávají za statutární orgán. Říká se, že účel světí prostředky. Jejich účelem je vytunelovat KPV a zmocnit se rekreačního střediska Smilovice v hodnotě 30 mil. Kč a následně zlikvidovat KPV ČR, aby je neměl kdo pohnat k zodpovědnosti. Prostředky jsou to, co popsala sestra Mrázková. Nechci dělat ze sebe Kozinu, ale připomínám vám, Žítku a Šedivý, že do roka a možná ještě dřív, nebo o málo později, dopadnete jako Lomikar. Co nezařídí soud světský to zařídí Boží prozřetelnost. Vy odcizeného majetku neužijete, jen si zatížíte svědomí - jestli ještě nějaké máte. Cyril Michalica, předseda pobočky KPV 78-Břeclav
VIDEO, které prostě MUSÍTE vidět: Válka muklů. Přou se o milionový majetek a likvidaci spolku, na sněm dorazila policie.
Otevřený dopis pro ing.Fr.Šedivého - odpověd na video ze dne 31.10.2018 Vážený ing. Šedivý, Myslela jsem si, že už na ústředí žádnému z vás nebudu muset psát. Ale na vaši reakci ve videu od p. Landy, odpovědět musím. Pan Lukáš Landa vám dal prostor na vyjádření vašeho názoru na konfederaci a k situai v ní. A vy jste lhal, a obelhal jste i jeho. Tvrdíte, že jste smutný a že se "za ty lidi stydíte". To znamená, že se stydíte za mne, i za celou naši opozici, pokud tomu dobře rozumím. Stydíte se za to, že my, - opozice bojujeme za zachování konfederace, v té formě v jaké je? Nebo se stydíte za to, že my nesouhlasíme se zcizením našeho majetku - Smilovic, bez vědomí muklů? Je to právě naopak, my se stydíme za vás, co sedíte na ústředí, kteří se chováte jako svrchovaní páni nad vším děním v KPV. Tak nás neobviňujte, že my jsme příčinou rozkladu spolku. Už několikrát jsme vám vysvětlovali, že nápad zakládat jakési pofiderní sdružení PŘÁTEL politických vězňů je zcela zcestný. Nač, prosím vás, zakládat jakýsi nový spolek, když máme svůj vlastní, s tradicí 25 let. Kde berete tu jistotu, že do něho někdo vstoupí?! A skončit konfederaci jen proto, abyste nemuseli jednat s p. Windlem a "těmi ostatními", je neuvěřitelný úhybný manévr vyhnout se zodpovědnosti a trapná výmluva. Tak toto je ten pravý důvod ukončení KPV a sporů? Není vám hanba toto co jen vyslovit a ne to ještě konat? Toto je ta vaše demokracie? Toto je ta vaše "diskuse"?? Vám vadí p. Wiendl, protože vám už dlouho vidí do karet. Vám vadíme MY, opozice, že? Proč ztrácet čas s námi, zodpovídat se z machinací, počnouc ukončením konfederace, přes vyhození správce, až po zašantročení Smilovic. Bez našeho vědomí, jen na vlastní pěst. To se vám jeví jako poctivé, a správné? Tvrdíte, že nebylo nikde řečeno, že sedíte na svých židlých neoprávněně. Vy jste nečetl už v pořadí druhý rozsudek městského soudu v Praze, kde je jasně řečeno, že jste na ústředí neprávem? Ano, odvolali jste se na naši žalobu, dokonce dvakrát, ale jen proto, abyste prodlužovali agonii ve spolku. Proto jsme vás vyzývali, abyste se už neodvolávali, nedosáhli byste ničeho. A ukončením KPV nezískáte nic, leda zahlazení vašich machinací. O to vám jde? No a další vaše tvrzení chci vyvrátit: Vy, pane Šedivý, jste konfederaci nezakládal. To udělali jiní. Vy jste se k nim přidal, až když vám bylo jasné, že komunisté skončili. Takže jste opět lhal, lhal i p. Landovi. A nakonec, už jen pro zajímavost, to se videa netýká, nás by zajímalo, co znamená plakát zákazu vstupu do kanceláří KPV. Vážený pane, smutní z celé situace kolem KPV jsme hlavně my. A když se má někdo za někoho stydět, tak my za vás. Jste neoblomní, nepoučitelní a setrváváte ve svých mylných představách o budoucnosti Konfederace. Chybně se domníváte, že ukončením Konfederace by se automaticky překlenulo tohleto období, jak tvrdíte. Utíkáte před odpovědností , a bojíte se následků zla, co jste napáchali. Viera Mrázková, členka KPV, 1.11.2018 P.S. 2.11.2018: Pane ing. Šedivý, vy prostě nepřestanete lhát? Já na sněmu 16.10.2018 byla. A krom toho, že jsme museli vyslechnout lživý projev p. Žídka, tak k žádným hádkám ani bitkám tam nedošlo. Policajty volal Žídek z jediného důvodu, protože jste se velice snažili [zabránit] nám, opozici, promluvit. A z toho důvodu jste nám vypnuli mikrofon i světla. My už vaše nehorázné chování známe, takže jsme se vybavili předem megafonem a co jsme chtěli a museli, jsme muklům řekli. Pak nám za to přišli poděkovat. A to si vyprošuji, abyste nás nazýval ELEMENTY S HRUBIÁNSKÝMI SKLONY K NÁSILÍ. My, vážený pane, žádné takové sklony nemáme, lhal jste, když jste to o nás prohlašoval. Policajti, které jste si pozvali, v klidu po vysvětlení p. Wiendlem odešli. Když je někdo hrubián, tak jste to vy, já vás totiž jinak než hrubiána ani neznám, to vy řvete z plných plic na nás, rval jste se o mikrofon, vykřikoval jste na nás ať držíme hubu, že nikdo není zvědavý na naše kecy, apod., to vy jste vyhrožoval policajtama! Tak žádám vás, vážený pane, příště si dávejte pozor na jazyk, a chovejte se tak, jak se na inteligentního člověka patří. A hlavně, přestaňte lhát a osočovat nás.
0