Dopis bratra Antonína Kmenta všem členům KPV ČR


Pridat.euKonfederace politických vězňů ČRÚčastníci včerejšího zasedání zástupců poboček KPV ČR se dohodli na nutnosti dalšího postupu v zájmu zachování činnosti našeho Spolku KPV ČR.

Vážení předsedové Poboček, sestry a bratři,

dovolujeme si Vás oslovit s naléhavou žádostí o vyjádření se k současné situaci v naší organizaci. Takzvané "vedení" Leo Žídek, Fr. Šedivý a V. Preislerová nám v dopise ze dne 5.6.2019 oznamují, že již nejsou peníze ani na svolání Rady, která se dnes 12. června 2019 měla podle plánu konat. Víme, že celkové jednání "vedení/nevedení" směřuje k rychlému ukončení činnosti KPV ČR. I když nám slibovali, že se všechny plánované akce letošního roku uskuteční. Což asi ze zjevných důvodů není pravda.

Na Radě dne 24. 4. 2019 ani neměli zájem a potřebu nám oznámit, že 28. března tohoto roku podali výše jmenovaní v čele s Blankou Matějíčkovou žádost soudu o ukončení činnosti KPV ČR. Takto je s námi jednáno. O nás, bez nás.

Náš názor je takový, že není jiné cesty, než svolat řádný Sněm všech členů KPV ČR, zvolit nové vedení, schválit Stanovy Spolku a pokračovat v činnosti. Příkladem nám může být sesterská organizace na Slovensku, kde se o žádném ukončení činnosti vůbec nemluví. To co se děje v našem Spolku nahrává jen KSČM, která si mne ruce, že to co prováděli od padesátých let minulého století definitivně zmizí v propadlišti dějin a nikdo to nebude jim ani současné i budoucí mladé generaci už nikdy připomínat.

Vážení předsedové/předsedkyně Poboček, žádáme Vás tímto o Vaše vyjádření a pokud možno o urychlené zaslání seznamu členů Poboček – Jméno, příjmení, bydliště - nejpozději do konce tohoto měsíce června, abychom mohli všem zaslat v souladu s NOZ pozvánky na Sněm KPV ČR, který se bude v nejbližší době konat.

Ing. Matějíčková brání v přístupu k seznamu členů našeho Spolku, i když si je vědoma, že jedná protiprávně. Občanský zákoník jasně stanoví podmínky pro svolání Sněmu z podnětu jedné třetiny členské základny, což se již i stalo.

Nepřipusťme, aby za této situace došlo k zániku naší KPV ČR!

S bratrským pozdravem

Antonín Kment, Pobočka Třebíč

V Praze dne 13. 6. 2019

►►► Kontakt pro odeslání korespondence:

Ing. Milena Blatná
Konfederace politických vězňů ČR
Nerudova 7, BRNO 602 00
► E-mail: milena.blatna@seznam.cz

0