Migranti a okolnosti, které s tím souvisejí


Pridat.eu

V letech 1978-83 jsem byl asi tak 3x za měsíc předváděn na StB. Tou dobou jsem byl teprve 2x soudně trestán (v r. 1971 a 1976-77), ale i tak jsem se tomu až tak moc nedivil. V tomto období však StB měla se mnou i jiný problém, a sice to, že jsem na pracovišti a i jinde veřejně kritizoval členy ROH, SSM, SČSP, BSP a členy KSČ a LM za to, že v rámci svého členství a závazků s tím spojených, podporovali teroristické skupiny a despotické arabské režimy. Dnes v důsledku této podpory sklízíme plody i ve formě migrantů.

Většinou si to dnes tito členové těchto kolaborantských organizací nechtějí přiznat a o to více dnes bojují proti migrantům. Už jaksi zapomínají na své zásluhy z minulosti při podpoře zla, které bylo podporováno v rámci tak zvaného "národně osvobozeneckého boje proti mezinárodnímu imperialismu".

Já měl možnost (zaznamenaly to i proruské Parlamentní listy) před 2 lety v Přerově na náměstí konfrontovat současného prezidenta Miloše Zemana, který má také svůj podíl na podpoře např. arabské teroristické skupiny Organizace pro osvobození Palestiny (OOP), a to ještě v době, kdy byl funkcionářem KSČ v Kolíně.

Tento proruský prezident, ožrala-virotik byl nucen - na základě důkazů, které jsem měl s sebou - veřejně přiznat, že navštěvoval sídlo nechvalně známého agenta KGB a StB Epanastatise Prusalise, a dokonce přiznal, že je E.Prusalis jeho přítel a že se podílel na jeho předvolebních aktivitách(!!!). Toto se stalo na Náměstí T.G.M v Přerově za přítomnosti redaktorů Parlamentních listů, členů a sympatizantů SPD, mnoha členů bývalé KSČ (dnes KSČm), bývalých pracovníků SNB, StB, členů PS-VB, LM a mnoha dalších represivních exponentů bývalého, předlistopadového režimu, kterých tam tenkrát byla drtivá většina s cílem uvítat svého prezidenta.

Ironií osudu bylo i např. to, že přede mnou na tomto náměstí seděl bývalý - vedoucí pracovník SNB (soudruh plk.Jiří Vrbíček), který se angažoval v mém trestním stíhání např. z toho důvodu, že jsem v 70. a 80.letech veřejně nabádal, aby nebyli podporováni a cvičeni arabští zabijáci na vojenském letišti v Přerově-Bochoři.

Tenkrát na náměstí, ale i dnes, tito Vrbíčkové a jim podobní komunističtí exponenti, halasně upozorňují na nebezpečí migrantů, a tím účelově zakrývají svoji hanebnou minulost. Samozřejmě, nebezpečí migrantů tady je, ale nelze je používat k zastírání jiného zla, které představuje např. Rusko.

Když jsem začínal v r. 1991 u tajné služby FBIS, dostal jsem se v rámci agenturní sítě do kontaktu s několika osobami, které tvrdily, že Rusko vyvíjí a bude vyvíjet na území ČR různé zpravodajské aktivity s cílem vyvolávat mezi občany ČR sociální napětí, všeobecnou nespokojenost a strach z migrantů. Toto se opakovaně potvrdilo, ale já to nepovažoval za nic mimořádného, neboť jsem věděl, jakých podlostí jsou schopni bývalí sovětští agenti dnes pod krytím ruských konzulátů, pravoslavné církve a navíc za pomoci mnoha osob, které měly a mají v ČR kladný postoj k předlistopadovému, totalitnímu režimu.

Tenkrát jsem si myslel, že se nám podaří z vedoucích míst v bezpečnostních složkách, justici a v dalších sférách státní správy, odstranit bývalé komunistické struktury jako bezpečnostní riziko. Tehdy mě ani ve snu nenapadlo, že za pár let budu za své snahy zatčen a opět uvězněn, tentokrát z iniciativy postkomunistické vlády ČSSD, tehdy vedené premiérem Milošem Zemanem, který za svého působení prokázal, že se v rámci boje o upevnění svého vlivu neštítí spolupráce s bývalými pracovníky StB, agenty StB a dalšími zločinci.

V rámci své zpravodajské činnosti u BIS jsem se až tak moc nedivil tomu, že tento proruský virotik byl mnou lokalizován v Ostravě-Porubě a to dokonce v sídle již zmiňovaného řeckého, fanatického komunisty, agenta KGB a StB Epanastatise Prusalise, a to v době, kdy se v tomto sídle formovalo krajně levicové uskupení zvané Antifa(!!!).

Je tedy nutno o problematice migrantů a souvislostech s tím spojených hovořit i s tím konstatováním, že ČSSR se v minulosti významně podílela na podpoře teroristických organizací a upevňování despotických režimů v arabském světě, a že jedním z důsledků této činnosti jsou dnešní migranti.

Problém migrace ze středního východu je však mnohem složitější a velkou roli v něm hraje i válka v Sýrii, zastřené i otevřené aktivity Ruska i agresivní chování Turecka a muslimských extrémistů. Co se samotných migrantů týče, jsem přesvědčen, že je nutno posuzovat je čistě individuálně. (Hodí se připomenout, že skrze všechny ty problémy s agentem Burešem, chybí v ČR díky nefunkční vládě mimo jiné i propracovaná imigrační politika.)

A tak jen chci upozornit na to, že československý komunistický režim má na vzniku těchto celosvětových problémů velké "zásluhy", a že vazby na nechvalně proslulé středovýchodní organizace jsou dnešní "parlamentní" komunistickou stranou udržovány stále.

Vladimír Hučín

0