Zabraňme národní ostudě!


Pridat.euUž jen pár dní zbývá do volby prezidenta. Ať už jde o bývalého zprofanovaného konfidenta StB Andreje Babiše s krycím jménem Bureš, nebo komunistického vojenského zpravodajce Petra Pavla s krycím jménem Pávek, je zřejmé, že bude zvolen jeden z těchto zmíněných komunistických exponentů. Pro pamětníky a především pro ty, kteří na vlastní kůži zažili praktiky zločinné komunistické ideologie, je tento stav tristní. Jak budeme mladé generaci vysvětlovat, že jsme do čela státu zvolili osobu, která svoji kariéru postavila na výrazné kolaboraci s komunistickým režimem, a to navíc ve spojení s tehdejšími bezpečnostními složkami? Já, a nejen já, to považuji za něco jako národní ostudu, které je nutno zabránit. Domnívám se, že za pomoci senátorů a poslanců by se tato volba dala odložit s tím, že je nutno vytvořit zákon, dle kterého by do pozice prezidenta nemohl být zvolen občan, jenž se v minulosti zapojil do zločinných aktivit StB, a to včetně vojenských tajných složek, které měly propojení se sovětskými tajnými službami. Chápu, že jde z mé strany o extrémní výzvu, ale já osobně mám i jako někdejší předseda Občanské komise s 3.správou StB vlastní velmi negativní zkušenosti, a to především s tím, že tyto exponenty dokonce nebylo možné ani lustrovat. Velmi mě oslovil hudebník Michael Kocáb, který vyjádřil názor, že si nedovede představit, že by např. v Německu byli do pozice prezidenta voleni bývalí členové s řad SS a nebo gestapa. Domnívám se, že volební situace je nyní natolik vážná, že za těchto okolností lze volbu obou zmíněných komunistických exponentů odložit s tím, že by jejich zvolení značně snížilo důstojnost a váhu prezidentského postu. Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje, bývalý důstojník BIS a předseda Konfederace politických vězňů v Přerově
    Připomeňme si: Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Vědom si povinnosti svobodně zvoleného parlamentu vyrovnat se s komunistickým režimem, Parlament konstatuje, že Komunistická strana Československa, její vedení i členové jsou odpovědni za způsob vlády v naší zemi v letech 1948 - 1989, a to zejména za programové ničení tradičních hodnot evropské civilizace, za vědomé porušování lidských práv a svobod, za morální a hospodářský úpadek provázený justičními zločiny a terorem proti nositelům odlišných názorů, nahrazením fungujícího tržního hospodářství direktivním řízením, destrukcí tradičních principů vlastnického práva, zneužíváním výchovy, vzdělávání, vědy a kultury k politickým a ideologickým účelům, bezohledným ničením přírody, a prohlašuje, že ve své další činnosti bude vycházet z tohoto zákona. Komunistická strana Československa byla organizací zločinnou a zavrženíhodnou. Zákon č. 198/1993 Sb. o protiprávnosti komunistického režimu a o odporu proti němu

VIDEO: Michael Kocáb a Michal Horáček diskutují o prezidentovi s komunistickou minulostí. VIDEO: Jaroslav Kmenta: Babiš by byl mnohem horší prezident než Zeman.
0