Pachatel neobjasnění bombových útoků v Přerově je povýšen do generálské hodnosti


Pridat.euSoučasný ředitel PČR Olomouckého kraje plk. Mgr. Tomáš Landsfeld byl prezidentem ČR Petrem Pavlem povýšen do generálské hodnosti. Nevíme, jestli důvodem k tomuto povýšení byla pouze prezidentova snaha dělat opak toho, co jeho předchůdce.

Na mých stránkách již po řadu let opakovaně varuji veřejnost před Tomášem Landsfeldem neboť on je pachatelem neobjasnění několika bombových útoků v Přerově. Z tohoto pohledu považuji Tomáše Landsfelda za zločince, který spolu s dalšími z tajného policejního týmu Výbuch se snažil o mé obvinění ze 7(!!!) trestných činů, včetně obvinění z bombových útoků, které doposud nejsou - i z jeho iniciativy - objasněny.

Za zmínku jistě stojí i ta okolnost, že Tomáš Landsfeld před lety ocenil i bývalého tajného člena KSČ Stanislava Podepřela, který zahynul v r. 1999 na následky výbuchu na PČR v Přerově-Předmostí.

K výrobě "důkazů" používal Landsfeld nejen bývalé - kompromitovatelné spolupracovníky StB, ale i osobu, která byla znalci diagnostikována jako druhotný psychopat medikamentózně neléčitelný. Při domovních prohlídkách v mém trvalém bydlišti Landsfeld spolu s dalšími v r. 2001 zabavoval písemnosti jako např. seznamy členů Lidových milicí a PS-VB, závěrečné zprávy StB o nepřátelských osobách a další důkazy o občanech, kteří spolupracovali s komunistickým režimem a na spolupráci s touto zločinnou ideologií postavili svoji kariéru.

To, že prezident Petr Pavel, jako bývalý komunistický rozvědčík, někdejší lampasák a nomenklaturní kádr KSČ, povyšuje i takového zločince jakým je Tomáš Landsfeld, mě z výše uvedených důvodů až tak moc nepřekvapuje. Považuji ale za nutné udělat vše pro to, abych veřejnost informoval, jaké osoby povyšuje současný prezident do generálské hodnosti.

Za období působnosti Miloše Zemana byl Tomáš Landsfeld také odsouhlasen k povýšení do generálské hodnosti, ale já jsem s předstihem varoval kdo je ve skutečnosti Landsfeld a tak na základě toho, že byl Landsfeld opakovaně přistižen při řízení služebního automobilu pod vlivem alkoholu, bylo jeho povýšení účelově zamítnuto. Domnívám se, že toto zamítnutí bylo účelové z toho důvodu, aby se mnohem závažnější zločinné praktiky Tomáše Landsfelda nedostaly opět na veřejnost.

Současný prezident Petr Pavel, v odborných zpravodajských kruzích je známý pod krycím jménem Pávek, jako bývalý armádní komunistický exponent zkouší, co všechno si může dovolit. Chápu, že ti, kteří ve flanelových košilích pobíhali a byli fascinováni jeho osobou, se budou ještě nějakou dobu tohoto někdejšího komunistického rozvědčíka zastávat, ale všeho dočasu! Jeho talent k přesvědčení, který je nezbytný pro práci v komunistických tajných službách, výrazná komunistická minulost a zkušenosti získané ve zpravodajských kurzech sovětské GRU on nesporně umí uplatnit, ale pro nás politické vězně je jeho osoba, i s jeho manželkou - vystudovanou politrukyní, naprosto čitelná a především nepřijatelná.

Dnes byla zveřejněna zpráva z Ekonomického deníku o tom, že v blízkosti současného ředitele BIS Michala Koudelky se nacházejí dva bývalí příslušníci StB. Je to jistě zpráva, která především odpůrce komunistického režimu nepotěší, ale já bych se v daném případě ředitele BIS Koudelky lehce zastal: Vadí lidé z StB v BIS, ale komunistický rozvědčík Pávek ne?

Totiž, i já jsem při své operativní činnosti v FBIS a BIS občas využíval bývalé pracovníky StB a také konfidenty, dokonce i ty, kteří se přímo podíleli na akcích StB zaměřených proti mé osobě. Tito bývalí příslušníci StB a jejich konfidenti měli zkušenosti naprosto originální, ale je nutno si takové lidi umět dokonale pohlídat. Já bych to s určitou nadsázkou přirovnal např. k odběru hadího jedu, ze kterého lze vyrábět léky, ale při odběru tohoto jedu je nutno udržet hada těsně za hlavou. V opačném případě stačí malá nepozornost a had vás kousne. Takový případ se stal i mně, podcenil jsem bývalého konfidenta StB a byl jsem, po iniciativě vlády ČSSD v čele se zprofanovaným a proruským Milošem Zemanem, zatčen, uvězněn a tajně souzen. Tedy pokud si ředitel Koudelka dokáže důsledně pohlídat tyto své bývalé pracovníky StB, tak některé jejich zkušenosti jsou pro tajnou službu užitečné a v daném případě lze takové osoby zpravodajsky využít.

Ovšem co je naprosto nepřijatelné je to, že jsme si zvolili do čela státu za prezidenta komunistického rozvědčíka gen. Petra Pavla - Pávka, který se svojí manželkou, komunistickou politrukyní, je pro nás, odpůrce komunistického režimu, skutečným skandálem. Domnívám se, že pozice prezidenta by měla být především morálně naprosto nezpochybnitelná autorita. Pokud by byl někdejší komunistický rozvědčík a předseda stranické buňky KSČ Pávek nějakým poradcem např. na Ministerstvu obrany ČR a nebo instruktorem bojové přípravy, tak bych neměl výhrady, ale v pozici prezidenta je pro nás politické vězně a odpůrce komunistického režimu tento stav nepředstavitelný.

A tak zde varuji a znovu připomínám, že současný prezident Petr Pavel byl nejbližším asistentem gen. Radovana Procházky, který byl ředitelem Vojenského zpravodajství a především jedním z organizátorů mého obvinění a zatčení (a mimo jiné také jedním z oblíbenců bývalého prezidenta Václava Klause).

Zvlášť zdůrazňuji, že gen. Procházka, jako bývalý kulisák v Národním divadle, neměl naprosto žádnou kvalifikaci pro vedení vojenské tajné služby, která byla doslova prošpikována zkušenými a rafinovanými - bývalými pracovníky 3. správy SNB, kteří nemuseli procházet přes lustrace. A tato skutečnost vede k zamyšlení, jak moc dokázal Petr Pavel ovlivnit tuto vojenskou tajnou službu a jaké měl jako bývalý armádní - komunistický exponent možnosti. Dle mého názoru mnohem větší, než si vůbec dovedeme představit. Na základě svých zkušeností z FBIS a BIS je pro mne zřejmé, že gen. Procházka byl pouze něčím jako nosičem odznaků, medailí a osobou určenou pro rauty a mnoha dalších stafážních aktivit.

Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje, předseda Konfederace politických vězňů v Přerově

Související:

Největší zločin Landsfelda
Nevyslyšená výzva
Náš" krajský ředitel Olomouckého kraje plk.Tomáš Landsfeld je kalibr
Na Stanislava Podepřela ani já nezapomenu
Prezident republiky jmenoval generály
Zemanovi navzdory
Čtyřikrát jsem stál na Vaší straně
Čekání na generálskou frčku ve stínu StB
Cestou pravdy a práva bychom měli jít

0