Moje šíření poplašné zprávy


Pridat.euPřed pár dny byla za své výroky odsouzena jistá bývalá redaktorka Jana Peterková. V daném případě se jednalo o trestný čin šíření poplašné zprávy. U tohoto soudu v Praze se sympatizanti jmenované dovolávali spravedlnosti, což mimo jiné podmiňovali dokonce i vystoupením z NATO a také z EU. Sympatizanti odsouzené Peterkové očividně patří mezi tak zvané proruské dezoláty a chcimíry, kteří nesouhlasí s dodávkami zbraní a vůbec podporou Ukrajině, jež se brání Rusku a bojuje o svoje území a za nezávislost. I u mého soudu v r. 2004 se moji sympatizanti dostali do střetu s Justiční stráží a Policií ČR. Tyto bezpečnostní složky zasahovaly s takovou brutalitou, že po jejich zákroku bylo nutno k mým zraněným sympatizantům přivolat záchrannou službu. Tehdy totiž muj soud probíhal s vyloučením veřejnosti - a ta s tím právem nesouhlasila. Soudu totiž byli přítomni senátoři a poslanci, kteří měli bezpečnostní prověrku, a ti mým sympatizantům sdělili informaci, že se u tohoto soudu neprobíraly žádné utajované informace, načež se tato veřejnost začala verbálně dožadovat své přítomnosti u jednání soudu. Z toho důvodu byly přivolány i posily PČR a došlo k tvrdému fyzickému zákroku, což bylo zaznamenáno a komentováno v mnoha sdělovacích prostředcích. Tyto situace dokonale zaznamenal známý filmový dokumentarista Martin Vadas v dokumentu "Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína". Zdůrazňuji, že v tomto soudním jednání bylo projednáváno mimo jiné i mé obvinění z údajného šíření poplašné zprávy. To mělo spočívat v tom, že jsem při svých soudních rehabilitacích tvrdil, že se do vedoucích pozic ve státním aparátě dostávají bývalí exponenti KSČ s vazbami na tajné služby Ruska, které má zájem pronikat do našich politických a společenských organizací, vyvolávat sociální napětí, protiamerické nálady a destruovat vstup ČR do Evropské unie a do NATO. Zde by bylo asi nejlepším řešením otevřít operativní svazky, které jsem já jako operativní důstojník u FBIS a BIS založil a vedl. Aktivity Jany Peterkové a jejích sympatizantů jsou cíleny tak, aby v naší společnosti vznikaly nepokoje což maximálně vyhovuje zájmům Ruska. Já na tato a podobná bezpečnostní rizika od počátku svého působení u FBIS-BIS upozorňoval a byl jsem před lety i z tohoto důvodu vazebně stíhán a obviněn ze šíření poplašné zprávy a navíc účelově i z dalších trestných činů. Že jsem nešířil žádné poplašné informace, ale pravdu, dokazuje i současná mezinárodní i domácí situace. Vladimír Hučín
0