Srpnová výzva 2023: PODPORA MUZEA PAMĚTI XX. STOLETÍ V PRAZE


Pridat.euPřesně před čtyřmi lety, kdy jsme si připomněli 80. výročí nacistické okupace v březnu 1939 a 30. výročí konce komunistického režimu v listopadu 1989, jsme vydali Srpnovou deklaraci na podporu vzniku Muzea paměti XX. století v Praze, kterou podpořilo přes třicet společenských organizací. V témže roce na podzim bylo muzeum založeno jednomyslným rozhodnutím Zastupitelstva hl. m. Prahy jako zapsaný ústav. Důvodem vzniku muzea byl obrovský dluh, který má Česká republika, neboť na rozdíl od jiných postkomunistických zemí nebylo zřízeno muzeum, které by připomínalo památku obětí totalitních režimů a úctyhodnou statečnost občanů, kteří se na základě svého demokratického přesvědčení rozhodli bojovat za svobodu. Vzhledem k tomu, že postupně odchází očití svědkové historických událostí XX. století, je pro budoucí generace důležité zprostředkovávat jak důležité události, tak i životní zkušenosti lidí, kteří se v minulosti dokázali postavit proti totalitním režimům. Pochopení podstaty těchto systémů a jejich formy vládnutí, ovládání a kontroly společnosti, je zásadní pro poznání současných hrozeb, kterým společně čelíme. Tyto hrozby jsou nyní ještě více aktuální v době války na Ukrajině rozpoutané agresivním putinovským režimem. Muzeum paměti XX. století je koncipované jako veřejná vzdělávací a otevřená kulturní instituce, která uchovává, zkoumá, zprostředkuje a vystavuje hmotné i nehmotné doklady týkající se nedávné historie. Muzeum je od roku 2020 členskou organizací Asociace muzeí a galerií České republiky a od roku 2021 Platformy evropské paměti a svědomí. Dlouhodobě spolupracuje s Ústavem pro studium totalitních režimů, Knihovnou Václava Havla, Knihovnou Libri prohibiti, Museem Kampa a dalšími organizacemi. Muzeum s podporou hl. m. Prahy jako zakladatele připravilo řadu výstav (vedle jiného o dějinách KSČ, majálesové tradici či evropském gulagu), publikací, vydává popularizační časopis Revue XX. a založilo ve spolupráci s Polským institutem v Praze tradici filmového festivalu Nezlomní a obětovaní. Po celé uplynulé volební období vždy Rada hl. m. Prahy i zastupitelstvo vznik a činnost Muzea paměti XX. století podporovaly. Někteří zastupitelé hl. m. Prahy bohužel začali od února letošního roku nečekaně připravovat zrušení Muzea paměti XX. století v Praze jako zapsaného ústavu. Přitom muzeum vzniklo v této formě proto, aby pro plnění svých cílů připomínání historické paměti mělo dostatečnou nezávislost a byly omezeny politické vlivy na jeho fungování, byla zajištěna účast odborné veřejnosti na jeho řízení a umožněno snadnější vícezdrojové financování. Stejný cíl sleduje současný vládní návrh zákona o veřejných kulturních institucích. Ohroženo je najednou i vytvoření stálé expozice v Domě pážat na Hradčanech, které hl. m. Praha muzeu pronajalo. Přitom je připraven stavební projekt na adaptaci tohoto objektu, jsou již získána všechna stavební povolení a vyhlášena soutěž na zhotovitele. Nyní stojí Muzeum paměti XX. století před rozhodujícím momentem, kdy by měla být vyhlášena soutěž na zhotovení stálé expozice. Její libreto již bylo dokončeno odborným týmem a představeno veřejnosti, včetně prezentace v pražském Centru architektury a městského plánování. Hlavním tématem expozice je Československo a totalitarismus. Záměrem je představit různé formy historické paměti, jejich pluralitu a současně konkrétní příběhy s využitím trojrozměrných sbírkových předmětů, včetně sochy maršála Koněva. Využity budou moderní audiovizuální prostředky, které jsou předpokladem pro atraktivní, edukativní a zábavnou formu expozice. Cílem je zároveň zprostředkovat návštěvníkům poznání, poučení, inspiraci, vyvolání emocí a zážitků. Stálá expozice by měla být určena široké veřejnosti s důrazem na žáky a studenty, ale i zahraničním návštěvníkům. V Domě pážat je současně plánováno vytvořit prostor pro muzeum jako živé kulturní instituce, kde se budou rovněž pořádat výstavy, koncerty, diskuse a vzdělávací akce. Bude zde rovněž knihovna, badatelna a přednáškový sál. Při jejich pořádání bude muzeum spolupracovat s dalšími paměťovými organizacemi. Před čtyřmi lety se řada z nás zasadila o založení Muzea paměti XX. století v Praze a podporuje jeho činnost. Proto se nyní obracíme tímto otevřeným dopisem na představitele hl. m. Prahy, na členy rady i na zastupitele, ale i veřejnost, aby muzeum i nadále podporovali, včetně vytvoření stálé expozice v Domě pážat, a nedovolili zrušení muzea jako zapsaného ústavu zaručujícího odbornou nezávislost. Na takové muzeum čekáme v České republice již 34 let, která uplynula od pádu komunistického režimu. Apelujeme na politickou reprezentaci, aby podporovala připomínání totalitní minulosti i její oběti a hrdiny, kteří proti totalitě dokázali bojovat. To je velmi důležité i pro vyrovnání s totalitní minulostí, což může přispět k utváření demokratické a vzdělané společnosti v České republice. Děkujeme všem, kdo muzeu pomáhají naplnit jeho poslání. V Praze, 21. srpna 2023, ve výroční den srpnové okupace Československa Petr Blažek, historik Hana Kordová Marvanová, advokátka a senátorka Petr Koura, historik Martin Vadas, dokumentarista a režisér Miroslav Vodrážka, badatel Jakub Wolf, politolog ... a mnoho podporovatelů výzvy.
0