V čem jsem s Karlem Schwarzenbergem nesouhlasil


Pridat.eu Před lety jsem v Prostějově neúspěšně kandidoval do Senátu ČR. Moji kandidaturu tenkrát přijel spolu s dalšími senátory podpořit i Karel Schwarzenberg a já si této jeho podpory vážil. V průběhu mého volebního mítinku na náměstí v Prostějově v mediích vyšla zpráva, že tehdejší nejvyšší státní zástupkyně Renata Vesecká podala stížnost - dovolání k Nejvyššímu soudu ČR proti mému zproštění obvinění ze všech trestných činů, pro které jsem byl jako důstojník BIS v r. 2001 zatčen a vazebně vyšetřován. Tato nejvyšší státní zástupkyně tento mimořádný opravný prostředek podala po tom, co jsem byl Okresním soudem v Přerově a Krajským soudem v Olomouci zproštěn obvinění ze všech sedmi trestných činů, které byly na mne vykonstruovány z podnětu někdejší vlády ČR řízené premiérem Milošem Zemanem.
Bojová zástava ČSLA (1960-1990)
Bojová zástava ČSLA
Zdroj: wikipedia
Tehdy na tomto mítinku na adresu nejvyšší státní zástupkyně Renaty Vesecké Karel Schwarzenberg prohlásil, že "Vesecká je velká p..a !". O to více mne mrzí, že tento Karel Schwarzenberg již na počátku tohoto roku při volbě prezidenta podpořil gen.Petra Pavla, ač věděl, že se jedná o někdejšího komunistického rozvědčíka ČSLA, který byl školen pro zájmy vojenských tajných služeb pod vedením sovětské GRU a jako takový měl být vysazen do prostoru demokratických států, aby tam prováděl destrukční a špionážní činnost. Dále musel také vědět. že Petr Pavel byl nomenklaturní kádr KSČ. Já chci věřit tomu, že v závěru svého života Karel Schwarzenberg byl ve svém věku vážně nemocen, trpěl senilitou, a to že byl důsledek toho, že nakonec volil komunistického exponenta Petra Pavla a dokonce od něj přijal státní vyznamenání, stejně jako některé další osoby o kterých by se dalo říci, že byly svými postoji známy jako antikomunisté (Zdena Mašínová, Marta Kubišová, Vladimír Mišík). Toho všeho, jako je pokročilý věk, nemoci a možná i určitá ztráta paměti, dokázal Petr Pavel jako bývalý komunistický rozvědčík mistrně využít ke svému prospěchu. Ano, i tyto a podobné aktivity patří k metodám a formám práce agentů tajných služeb. A že je Petr Pavel v tomto oboru mistrem, tak o tom není žádných pochyb. S určitou nadsázkou si dovolím tvrdit, že když chytnete Petra Pavla za ruku, tak on vás snadno přesvědčí, že to není jeho ruka... Je skutečností, že Karel Schwarzenberg v r. 1948 emigroval a tedy na vlastní kůži nepoznal kruté výslechy na vyšetřovnách StB a nezažil strastiplné pobyty v komunistických věznicích, a to také mohlo mít vliv na jeho rozhodnutí s tím, že Petr Pavel se tak nějak mohl polepšit. Já se domnívám (a nejen já a stále to opakuji), že prezidentem by měl být z morálního hlediska naprosto čistý občan. Petr Pavel tento základní předpoklad nesplňuje a se svojí manželkou - bývalou politrukyní je pro nás politické vězně nepřijatelný. Navíc je snadným terčem pro proruské dezoláty, kteří zpochybňují naši podporu Ukrajině, která i za nás bojuje proti zločinnému režimu Ruska řízenému kágebákem V.Putinem a jeho zločineckou sebrankou. Zvolení Petra Pavla je vyhovující i pro ty, kteří znevažují protikomunistický odboj. Nelze také podcenit, že jeho zvolení i za podpory takových, jako byl Karel Schwarzenberg, je pro mladé občany jistým znamením, že pro dosažení vrcholných pozic ve státním aparátě není třeba žádného morálního kreditu a čisté minulosti. Často jsem předmětem kritiky že jsem byl kritický k těm kteří byli před listopadem 1989 členy KSČ a že dnes máme na Hradě komunistického rozvědčíka a to že mi nevadí. Vladimír Hučín
Připomeňme si: jeden předvolební pamflet Čím byla Československá lidová armáda?
0