Finance pro Ukrajinu i bez Viktora Orbána


Pridat.euOtevřený dopis premiérovi ČR.
    Vážený pane premiére,
jsme velmi rádi, že Česká republika nadále podporuje Ukrajinu v boji za vlastní svobodu a suverenitu. Trápí nás ale blokace finančních prostředků pro Ukrajinu vinou maďarského premiéra Viktora Orbána. Není přípustné, aby skupina 26 ekonomicky silných demokratických zemí byla blokována jedním premiérem, u kterého je podezření, že je klientelisticky propojen s ruským zločinným režimem. Otázka pomoci Ukrajině se přímo dotýká i naší bezpečnosti, proto je potřeba zvolit rychlé řešení. I kdyby bylo netradiční. Jde o životy a také o bezpečnost celé Evropy včetně České republiky. Proto Vás žádáme, abyste na evropském summitu navrhl urychlenou přípravu mechanismu, jak finančně podpořit Ukrajinu i bez Maďarska. Pokud maďarský premiér pracuje spíše ve prospěch agresora, teroristického státu, je v našem životním zájmu najít cestu, jak Ukrajinu podpořit, neustávat v její podpoře. Je to lidsky i pragmaticky nezbytné v době, kdy se globální společnost tříští a potřebuje držet spolu, a nikoliv se nechat rozdělovat. Apelujeme na Vás, pokusme se vytvořit způsob, jak zajistit odpovědné a kvalitně řízené financování obrany našeho významného partnera, jímž Ukrajina je. Věříme, že Evropa uvítá aktivní kroky koordinující pomoc zemi, která si zaslouží patřit do naší evropské rodiny. Je třeba najít cestu, která umožní ostatním 26 zemím přesměrovat nezbytné prostředky pro obranu Ukrajiny, pro obranu Evropy. S úctou /podepsaní signatáři/ V Praze dne 11. prosince 2023
26 for UkraineDopis vznikl v koordinaci neformální platformy Občanský rozcestník, iniciativy proti kolektivní vině a všem projevům nenávisti Stojíme za Ukrajinou a nestranického a nezávislého hnutí evropské občanské společnosti Pulse of Europe (ČR). S tuto výzvou se ztotožnila ÚR KAN a vyzývá občany k její podpoře. Pokud tedy se chcete připojit i vy, lze to udělat ZDE. (Podpis je třeba potvrdit prostřednictvím e-mailu; výzva k tomu se může objevit ve spamu.) K tématu je také zakládána celoevropská iniciativa "26 for Ukraine". Více informací bude zveřejňováno na obcanskyrozcestnik.cz/26forukraine/ a také na 26forukraine.net/.
0