Další zločinec je současným prezidentem Petrem Pavlem jmenován do generálské hodnosti


Pridat.euUž od rána mi lidé volají s tím, co říkám na to, že Jiří Růžek, jeden z hlavních organizátorů mého zatčení, je jmenován generálem.

Dne 8.května t.r. byl do hodnosti brigádního generála jmenován bývalý ředitel BIS Jiří Růžek. Svého času byl Jiří Růžek vedoucím pracovníkem Vojenského zpravodajství, kde působil pod vedením nechvalně známého generála Radovana Procházky, kterému dělal asistenta současný prezident Petr Pavel.

Jiří Růžek byl po nástupu proruského prezidenta Miloše Zemana jmenován ředitelem BIS a jeho první kroky v této funkci byly aktivity s cílem připravit mé odstranění z BIS a mé následné zatčení. Tak např.Jiří Růžek jako ředitel BIS zastavil operativní akce na objasnění bombových útoků, které byly provedeny exponenty krajní levice z řad KSČm z iniciativy ruských tajných služeb.

Jiří Růžek byl mimo jiné předmětem vyšetřování, kdy zachraňoval podnapilé osoby před trestním stíháním a při tom opakovaně zneužil své pravomoce.

Před léty vydal Jiří Růžek knihu "V labyrintu zpravodajských služeb". Já byl nejprve z vydání této knihy rozezlen, neboť mne v knize např. uráží s tím, že účelově zveličuji problematiku extrémismu. Dnes jsem ale rád, že tuto knihu Jiří Růžek vydal, neboť je to jeden z dalších a podstatných důkazů, že Růžek je opravdu výrazná kreatura, která je schopna lhát za každých okolností. Tak např. v této knize v kapitole, která pojednává o mé osobě, píše, že na nedalekém hřbitově u mého bydliště byl ÚOOZ nalezen můj depozit chemikálií, třaskavin a rozbušek. Z tohoto nálezu bylo dle Růžka zřejmé, že to jsou stopy mého třetího odboje a že to jsou důkazy o mé účasti na bombových útocích. Ano, i takových lží byl tento Jiří Růžek schopen.

Jmenování Jiřího Růžka do generálské hodnosti je dalším důkazem, že bývalý komunistický rozvědčík Petr Pavel je dnes vysokým bezpečnostním rizikem pro ČR a já před tímto někdejším komunistickým exponentem vyškoleným Varšavskou smlouvou v rámci svých možností na svých stránkách opakovaně varuji.

Je zřejmé, že prezident Petr Pavel má mimořádnou schopnost přesvědčit nezkušené občany o čemkoli a zároveň z nich vytvářet užitečné idioty. To je také jeden ze základních předpokladů k práci ve vojenských tajných službách a tuhle okolnost on jako někdejší dobře vyškolený komunistický rozvědčík výborně zvládá a především zneužívá ve svůj prospěch - a to také byl hlavní důvod jeho zvolení prezidentem ČR.

Ovšem to, že do pozice brigádního generála jmenoval i tak zprofanovaného Jiřího Růžka je příležitost jak srozumitelně dokázat, že Petr Pavel rozhodně nepatří do pozice prezidenta ČR.

S návrhem na jmenování Jiřího Růžka do pozice generála přišla současná ministryně obrany Jana Černochová. To mne hodně mrzí a je to také důkaz, že Jana Černochová si nedostatečně prověřila kdo je ve skutečnosti Jiří Růžek, anebo byla někým záměrně uvedena v omyl. Konfederace politických vězňůV každém případě by si měla jako ministryně obrany prověřit výše zmíněné informace a vyvodit z toho důsledky, neboť jmenování Jiřího Růžka do pozice brigádního generála je pro nás bývalé politické vězně skutečnost naprosto skandální a ohrožující.

Vladimír Hučín - válečný veterán 3.odboje, předseda Konfederace politických vězňů v Přerově
0