Rozdílný přístup PČR při posuzování identické protiprávní činnosti

Pridat.euNa ministerstvo vnitra jsme odeslali dotaz o odlišném přístup Policie ČR při posuzování identické protiprávní činnosti, páchané rozličnými fyzickými i právnickými osobami:

Mgr. Bc. Vít Rakušan – ministr vnitra ČR
Ministerstvo vnitra ČR, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7; posta@mvcr.cz; rakusanv@psp.cz

genpor. Mgr. Martin Vondrášek – policejní prezident
Policejní prezidium České republiky : Strojnická 27, 170 89 Praha 7; epodatelna.policie@pcr.cz; martin.vondrasek@pcr.cz

    Vážený pane ministře, vážený pane policejní prezidente,

dovolte nám obrátit se na Vás ve věci odlišného přístupu policie při posuzování a šetření prakticky identické trestné činnosti, avšak páchané různými osobami.

Bylo překvapivé, jak rychle se ujala nejen média, ale hlavně policie šetření události, ke které došlo v neděli 5.5.t.r. v Plzni, v rámci oslav osvobození města, kdy se v konvoji svobody (CONVOY OF LIBERTY) v okně jednoho z historických vozidel US-Army objevila jak americká vlajka, ale též i svastika. De facto v horizontu hodin byly podezřelé osoby ustanoveny, ztotožněny, údajně snad i obviněny s tím, že jim za tuto bagatelní aktivitu hrozí trest odnětí svobody až v délce 5 let!

Bylo by výborné, pokud by policisté a státní zástupci pracovali obdobným způsobem i v případě jiné trestné činnosti, nemuseli bychom mít pochybnosti o tom, zda opravdu žijeme v právním státě.

Konkrétně v Plzni je na pozemku č. 5694/1 v majetku města od roku 1982 obludnost, která lživě interpretuje dějiny (zde se dozvíme, že osvoboditelé přišli do Plzně ze SSSR, z Buzuluku), členem zastupitelstva Městského obvodu Plzeň 1 je osoba, která pobývá v Ruské federaci a poskytuje iracionální informace určené nejen pro členy subjektu, za který byl zvolen SPD.

Rychlost práce policie v Plzni v případě svastiky je také neobvyklá, standardem je odkládání trestních oznámení (a to dokonce bez vyslechnutí podezřelého, předání k došetření na OO, kde se ze ztotožněného a ustanoveného pachatele stane pachatel neznámým a nebo zdůvodnění odložení paragrafovým zněním, které se vůbec netýká daného trestního oznámení, nemluvě o nevyslechnutí a nevytěžení svědků, nezohlednění předložených důkazů, nekoordinace útvarů – nepředání spisu)

Celorepublikově pak orgány činné v trestním řízení pohlížejí odlišně na fašismus/nacismus a na komunismus/socialismus, jako by snad nešlo o obdobné, nebezpečné, zhoubné, zločinné ideologie dehonestující a likvidující určité skupiny obyvatelstva:

Jak je možné, že umístění svastiky na pár sekund v okně amerického vojenského vozidla vyvolalo okamžitou reakci, zatímco symboly komunismu, socialismu, SSSR a RF orgány činné v trestním řízení nezajímají, přehlížejí, neobviňují ty, kteří obdiv a podporu k Rusku, které útočí na ĆR prostřednictvím GRU i hybridní války, které se netají tím, že bude nadále útočit na cíle v zemích EU a NATO?

Konkrétně jde třeba o to, že od roku 2015 se po území ČR pohybují kreatury obdivující zločince Putina, Rusko a Sovětský svaz. Zpočátku tyto figury nazývající se Noční vlci přijížděly z Ruska, dnes patrně přijíždějí ze základny vybudované na Slovensku v regionu Trenčín, obci Dolní Krupá. Noční vlci se volně pohybují po území ČR, porušují dopravní předpisy – jízda v kolonách vedle sebe, omezení ostatních účastníků silničního provozu bráněním v předjíždění, jednostopá i dvoustopá (motocykly i doprovodná) vozidla jsou nezpůsobilá provozu na komunikacích (vlajky a další předměty na nich umístěné) – zde selhala už služba dopravní policie. Daleko podstatnější je, že dochází na území ČR dlouhodobě a opakovaně k trestné činnosti – propagace a podpora terorismu a zločinné ideologie (§ 312a a § 403 a 404 zákona 40/2009 Sb. - Trestní zákoník ve znění pozdějších předpisů, sic není pochyb, že sovětský i československý komunistický režim potlačoval práva a svobody člověka.

Jak je možné, že PČR ignoruje každoroční pohyb a aktivity militantní skupiny Noční vlci, ale je aktivní v případě bagatelního prohřešku – použití svastiky v rámci konvoje historických vozidel?

Druhou skupinou, kterou policie asi nevidí a nebo nechce registrovat, je Obrtelova Národní domobrana (OND). Tato militantní sekta nejen porušuje zákony (zneužití a znevažování symbolů ČR, ve smyslu zákona 352/2001 Sb.), některé občany uvádí v omyl, že jde o legální ozbrojené složku této země (porušení §31, zák. 219/1991 Sb. o ozbrojených silách), vykonává činnosti podobné aktivitám Lidových milicí, má snahu obnovit SVAZARM, neboť kromě existencí aktivních dříve v ČSLA, PS, SNB, SNV, VMV ... má snahu učit střílet už malé děti, patrně podobně jak činí jejich vzor V.V.Putin v jimi obdivovaném Rusku.

Třetí podivnou skutečností, ne již pro policii, ale především pro MV, je otázka falšování dějin. Nejde jen o výše zmiňovanou Plzeň, osvobozenou Američany a Belgičany, ale o řadu měst v ĆR – např. v Přerově též stojí před základní školou Želatovská pomník rudoarmějce, byť ve městě vypuklo povstání již 1.5. a Rudá armáda přišla do města až 8.5. Odvolávat se na historii je poněkud irelevantní, pakliže řada zastupitelstev napravuje po téměř 80 letech účelový a lživý výklad historie (např. Praha 3, Praha 6 nebo Jaroměř), nabízí se pak otázka, jak by se policie a MV posuzovaly, kdyby se u plzeňské Škodovky znovu objevily sochy V.I.Lenina a Hermanna Göringa – byl by snad jeden oslavován coby vůdce proletariátu a přítel ideového vzoru SNB Felixe Edmundanoviče Džeržinského, zatímco druhý zatracován coby symbol německého nacismu?

Nezaznamenali jsme, že by orgány činné v trestním řízení zasáhly proti účasti OND – např. při ochraně agro-barona Jandejska 22.5. t.r. v Praze- tito členové OND se mohou svobodně pohybovat a presentovat podobně jako příslušníci PS a VMV sdružující se v Klubu českého pohraničí (tito místo trestního stíhání za vraždy na hranicích si dokonce svobodně stavějí pomníky připomínající dobu železné opony).

Objevují-li se informace, že Juraj C., atentátník na R.Fica, byl údajně členem seskupení Slovenskí branci, obdoby ONB, snad pochopíte naše obavy a dotazy. Na druhou stranu Juraj C., člověk bojující po léta za demokracii na Slovensku (už od doby Mečiara) je živoucím příkladem toho, kam až může dojít člověk v nefunkčním právním státě s řádně nepracujícími orgány činnými v trestním řízení. Dosud mnozí měli kritické sondy jako 3. řada Případů prvního oddělení, film Cesta do tmy, seriály Vedlejší produkt, Rédl, či Svět pod hlavou nebo trilogii Bastardi za pouhá umělecká díla, nyní na Slovensku vidíme, kam až může dospět nefunkční stát potírající jen bagatelní, nikoliv zásadní trestnou činnost páchanou nedotknutelnými osobami a skupinami, kde se zoufalý občan snaží domoci práva, pakliže tak nečiní stát. A slovenské reality se, doufáme, nechceme nikdo dožít v ČR.

Jsme jak občany ČR, tak i členy Klubu angažovaných nestraníků, který vznikl v roce 1968, aby se pokusil Československu vrátit demokracii a zbavit se závislosti na SSSR. Věříme, že pochopíte naše stávající rozčarování stavem společnosti a tolerancí nárůstu nedemokratických sil usilujících o návrat totality a obnovení gubernie Říše zla. Při Vašich nástupech do funkcí ministra vnitra a policejního prezidenta jsme očekávali, že dojde konečně k reformě a vytvoření policejního sboru identického s obdobnými subjekty v demokratických zemích a právních státech – máme tedy ještě doufat a věřit?

Děkujeme za pochopení

Bohuslav Hamáček – občan Prahy 15, člen KAN, člen UR KAN; e/mail; e/mail

Vladimír Hučín – občan Přerova, člen KAN, účastník 3. odboje, e/mail; e/mail

Milan Tausch – občan Plzně 3, člen KAN, e/mail; e/mail

0