Další soudní jednání bude 7.1.2009 od 15:00 hodin

Včerejší soudní jednání ve věci žaloby bývalého důstojníka BIS Vladimíra Hučína na Českou republiku bylo přerušeno. Byly čteny důkazy obžaloby, vypovídal pan Hučín, který obšírně popsal poměry ve kterých pracoval a co svoji prací u BIS sledoval a vykonal. V dalším soudním jednání bude ve své výpovědi pokračovat – o tom, jaký dopad to vše mělo na něho a jeho rodinu – materiální i duchovní.

Zazněly dost děsivé věci svědčící o šikanování pana Hučína sociálním odporem MÚ Přerov – např. navýšení dávky z 1080,-Kč o 8,-Kč (!!!), měsíční podpora 32,-Kč (!!!) – nedivme se, když mu primátoroval povedený vejlupek a nově zvolený senátor Lajtoch, bývalý komunista a aparátčík, který ve svém stylu "práce" úspěšně pokračuje i dnes. Jak věrný obraz současných poměrů, kdy ve volbě do Senátu "získal" Lajtoch více hlasů než pan Hučín – a nejen na přerovsku?!

MsP zaslalo informace obhájci Stanislavu Devátému až v den konání soudního přelíčení v 8:05 hodin (!!!), navíc zcela ignoruje rozhodnutí Ústavního soudu ČR a trendů ESLP ve Štrasburku!

Účelová dehonestace a pokus o likvidaci pana Hučína je zdokumentována 3500 sděleními v médiích, které obdržely nepravdivé a účelové informace od PČR, soudců a státních zástupců. Existuje i dodnes přísně utajované vládní rozhodnutí o likvidaci pana Hučína!

Za napáchaná příkoří a porušení nesčetných zákonů, předpisů a nařízení nebyl dosud nikdo postaven k odpovědnosti! Kdejaký darebák dostává od státu často nemalé odškodnění nezřídka obratem a v kauze, kde by to mělo být samozřejmé a s velkou omluvou od státu to trvá roky. Nedivme se, když jde o případ, který stále ohrožuje mnohé mocné. Senátor Jaromír Štětina by mohl vyprávět!

Soudce Mgr. Pavel Riedlbach očekává ještě dvě soudní jednání. Další bude 7.1.2008 od 15:00 hodin. Soudce působil velmi seriozně. Pan Hučín požaduje 220.000,-Kč odškodnění za nezákonnou vazbu a 2 miliony Kč za nemajetkovou újmu.

Jan Šinágl, 18.12.2008

0