Varování před zločinci z policejních kruhů

Varování před zločinci z policejních kruhů ! V poslední době se ve sdělovacích prostředcích objevují vedoucí policisté, před kterými je nutno veřejnost varovat. V daném případě se jedná o Ondřeje Starého, který v současnosti působí v Praze na úseku problematiky korupce a Tomáše Landsfelda, působícího v Ostravě na problematice obecné kriminality.

Oba jmenovaní spolu s dalšími se významně podíleli na mém nezákonném sledování, odposlouchávání, zatčení a věznění. Ondřej Starý a Tomáš Landsfeld v r. 2000-2001 působili ve speciálních, nechvalně známých policejních složkách Grosstapo. Po zveřejnění, že mé odstranění z BIS a následné zatčení bylo nezákonné, byli oba jmenovaní zločinci spolu s dalšími převedeni do jiných policejních problematik. Je velmi pravděpodobné, že přeřazení těchto policistů má stížit jejich veřejnou identifikaci a především odvést pozornost od jejich předcházejících zločinných aktivit, iniciovaných zájmy ČSSD. Veškeré podrobné identifikační údaje k výše uvedeným policistům a další rozsáhlé důkazy o jejich zločinech archivuje Konfederace politických vězňů (KPV) v Přerově a Klub angažovaných nestraniků (KAN) v Přerově. Ondřej Starý a Tomáš Landsfeld si jsou dobře vědomi své vysoké trestněprávní odpovědnosti za podlé zločiny, které spáchali. Z tohoto důvodu je nutno předpokládat, že se oba jmenovaní policisté spolu s dalšími budou snažit stížit své odhalení a tím i oddálení trestu. Vladimír Hučín, Přerov 31.7.2006

0