(2006) Tisková zpráva k výsledkům 1. kola voleb

Vážení spoluobčané, vážení voliči,

děkuji Vám, že jste přišli k volbám a děkuji i za Vaše hlasy, kterých si nesmírně vážím. 11,10 % odevzdaných hlasů na podporu mojí kandidatury do Senátu Parlamentu České republiky v prostějovském volebním obvodu č.62 mě zavazuje k dalšímu postupu.

Vaše volba rozhodla o nutnosti konání druhého kola voleb, ve kterém musíme vycházet z dané situace. Můj volební program s heslem „Chci právo i pro vás“ bude muset zatím naplňovat někdo jiný.

Jsem znepokojen výroky Jiřího Paroubka, který jako předseda ČSSD vyhlásil frontální útok proti kandidátům Občansko demokratické strany. Znovu se tak otevřeně spojuje s KSČM. Potvrdil tím zásadní střet mezi rezidui komunistické totality a svobodnou demokratickou společností. Zde vidím nebezpečí, že zločiny páchané minulými vládami s podporou KSČM a totalitních bezpečnostních struktur by mohly být zameteny pod koberec a nebudou nikdy vyšetřeny a potrestány. V uplynulých letech jsem i já byl jednou z jejich obětí. Na základě těchto zkušeností Vás prosím, abyste znovu přišli k volbám 27. a 28.října, nechali stranou hašteření a tříštění sil ve spektru demokratických stran a ve druhém kole senátních voleb podpořili svými hlasy kandidátku Občanské demokratické strany Mgr. Ivanu Hemerkovou, která získala podporu 25.89% voličů.

Přeji vám šťastnou volbu
Vladimír Hučín

V Přerově, 22. října 2006

0