Seznam členů Lidových milicí (LM)

Lidové milice - nezákonná ozbrojená pěst dělnické třídySeznam členů Lidových milicí (LM) z Přerovských strojíren a Meopty,  kteří byli oznámení v r. 1971 příslušníkovi VB Hynkovi Vykoukalovi v průběhu vyšetřování narušení slavnostní schůze KSČ Vladimírem Hučínem. Jednalo se o úmyslné poškození barokní sochy sv. Šebestiána příslušníky LM za pomocí palných zbraní LM, z nichž některé nebyly evidovány.

Ctirad Marák - náčelník okr.štábu LM Přerov (akci řídil - nejvíce aktivní)

Miroslav Marák - člen LM Přerovské strojírny

Richard Vávra - člen LM Přerovské strojírny

Vlastimil Vávra - člen LM Přerovské strojírny

Ladislav Kotouček - velitel jednotky LM Přerovské strojírny

Rudolf Dušánek - zástupce velitele LM Přerovské strojírny, vedoucí kádrového oddělení.

Jaroslav Řihošek - zástupce velitele jednotky LM Přerovské strojírny

Zdeněk Unzeitlik - člen LM, perzonální náměstek.

Stanislav Sekanina - člen LM Meopta Přerov

Zdeněk Solovský - velitel roty LM Přerovské strojírny (odmítal střílet do sochy)

Josef Navrátil - člen LM, velitel jednotky PS-VB Přerovské strojírny

Bývalý příslušník VB Hynek Vykoukal o trestné činnosti členů LM vypovídal jako svědek u Okr. soudu v Přerově dne 8.července 2004 ve věci rehabilitačního řízení Vladimíra Hučína. Soudní protokol č.j. 3T5/2002 - jeho část je k dispozici. K výše uvedenému je na KPV Přerov k dispozici celá řada originálních dokumentů a fotografií z archivu LM, které byly v Přerově zachráněny před skartací dne 18. listopadu 1989.

K seznamu členů LM je nutno přidat i Bedřicha Koutného (nar. 2.6.1931) který byl členem LM v Přerovských strojírnách. Bedřich Koutný patřil ke skupině osob, která se aktivně účastnila ničení náboženských památek - soch, jako byl např. sv. Šebestián. Jeho služební zbraň, určená pro činnost v LM (pistole řáže 6,35mm) mu byla odňata pro účely protikomunistického odboje. Bohužel v r. 1983 byla nalezena v úkrytu Vladimíra Hučína a Ladislava Brázdy a Bedřich Koutný se tak stal svědkem obžaloby.

Okolnosti incidentu jsou podrobně popsány v knize Není to o mně, ale o nás, str. 47-52

milicionář 

sv. Šebestián
Sochy a sloupy v Přerově a okolí

0