Dopis KAN ruskému velvyslanci

Dopis KAN ruskému velvyslanci

Ilustrační foto: Karlovy Vary-Dvory 21.8.1968: sovětský okupační tank se propadl do Ohře při přejezdu mostu.

Pan Sergjej Kiseljov,
velvyslanec Ruské federace v ČR
Velvyslanectví Ruské federace
nám. Pod Kaštany 1
160 00 Praha 6, Bubeneč

    Vážený pane velvyslanče,

státní televize Ruské federace, veřejnoprávní kanál Rossija I, vysílala 23. května 2015 filmový pořad "Varšavská smlouva - odtajněné stránky" o dění v ČSSR v roce 1968. Zmíněný materiál a doprovodný historizující popis situace v tehdejší ČSSR se opírá např. o zjevně účelově vyrobené názory a svědectví jednoho člověka; údajně jde o četaře spojovacího praporu Sovětské armády v televizním pořadu vystupujícího pod jménem Jurij Sinělščikov.

Předpokládáme vážený pane velvyslanče, že Vy sám při Vašem vysokém postavení, i mnozí Vámi vedení diplomaté máte (na rozdíl od většiny ruských občanů) přístup k řádně archivovaným dokumentům o skutečném dění a k informacím od vaší FSB. Podobně jako my, kteří jsme tu v roce 1968 žili a sledovali vše vlastníma očima a kamerami, i Vy jistě víte, nebo si můžete ověřit, že vysílaný materiál je plný propagandistických nepravd.

My dosud máme v jasné paměti noc z 20. na 21. srpna 1968, kdy naši republiku, naši malou zemi a její pokojné obyvatelstvo přepadly armády 4 socialistických států pod společným sovětským velením. Tisíce tanků a statisíce vojáků jako Jurij Sinělščikov, po zuby ozbrojených, dobylo naši vlast zcela bez boje. Sovětští, bulharští, polští a maďarští vojáci v noci přitáhli do Československa, a čekali na rozkaz z Kremlu střílet bezbranné Čechy a Slováky. Téměř ve stu případů na rozkaz nepočkali…

Každý ví, že ČSSR nepřepadla a neokupovala Sovětský svaz, ale že to bylo opačně. Smysl má dnes se jen ptát, proč vaše ruská státní televize Rossija právě letos koncem května své diváky desinformovala materiálem stejného druhu, jakým v roce 1968 sovětská média politicky připravovala domácí obyvatelstvo na válku a vojska k útoku na ČSSR. Podobné falešné důkazy užívala i následně k omlouvání a zdůvodňování monstrózní akce vojsk Varšavské smlouvy.

Ve filmu pomlouvaný Klub K 231 ve skutečnosti neměl, a ani nemohl mít cokoli společného s nacisty či fašisty. Sdružoval lidi nespravedlivě vězněné podle zákona číslo 231 z roku 1948 podporujícího diktaturu takzvaného proletariátu. Tito vesměs nevinní lidé v roce 1968 žádali demokratickým občanským způsobem o svoji rehabilitaci. Jiný klub, Klub angažovaných nestraníků, zase sdružuje bezúhonné lidi preferující pluralismus a netotalitářské způsoby politické činnosti. Jistě je Vám známo, že dospělý občan České republiky si dnes může vybrat členství v některém z více než dvěstěpadesáti politických subjektů, případně může založit novou politickou stranu.

Vážený pane velvyslanče, vysvětlete nám prosím účel ruské státní televizní akce, která logicky vyvolala neslábnoucí obavu z okupace České republiky ruskými vojenskými silami nové generace, jimž nyní velí člověk, který dává na odiv svou odhodlanost použít jaderné zbraně pro naplnění svých imperiálních ambicí.

Žádáme Vás, abyste se zasadil o publikaci pravdivých informací o skutečném dění v ČSSR před okupací naší země sovětskými vojsky, a to v nezmenšeném časovém objemu, v těch ruských sdělovacích prostředcích, které výše zmíněným způsobem nepravdivě informovaly posluchače.

Do okamžiku nápravy budou členové klubu K 231, Klubu angažovaných nestraníků spolu s neorganizovanými zodpovědnými občany ČR cítit povinnost varovat české vlastence před eventualitou vojenské agrese, avizované oním provokujícím televizním pořadem.

S úctou,

za Ústřední radu Klubu angažovaných nestraníků,

Jiří Domlátil, předseda

koresp. adresa: 160 00 Praha 6, Raisova 3

V Praze, 6. června 2015Vyjádření Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR k filmu
Neobjektivita ruské televize je součástí střetu se Západem
Чехия пересмотрела российский телевизор
МИД Чехии выразил протест против новой российской трактовки Пражской весны

Česká televize chce v srpnu vysílat lživý ruský dokument o roku 1968
Rusko vydává bílé za černé, propagandou chce zahltit Západ
Lekce z komunistické propagandy
Jiné svědectví o 21. srpnu 1968 - odpověď četaři-spojaři
Rossija rozjela reality show Dovolená u Brežněva
Pár osobních poznámek k ruské televizi
Film „Varšavská smlouva - odtajněné stránky". Mínění obyvatel Ruska

0