Oběti komunistického režimu si připomeneme:

● ve čtvrtek 25.6. na Václavském náměstí v Praze na happeningu U nás pomáhali taky
● ve čtvrtek 25.6.2015 v 18:30 v Aule ABF, Václavské náměstí 31 na debatě o paralelách okupace Československa s událostmi na Ukrajině
● v pátek 26.6. v 10:00 na Čestném pohřebišti popravených a umučených politických vězňů v areálu hřbitova v Praze-Ďáblicích
● v sobotu 27.6.2015 v 10:00 u Památníku účastníků protikomunistického odboje a obětí komunistické zvůle v Brně-Bohunicích
● v sobotu 27.6. v 10.00 hodin u Pomníku obětem komunismu v Praze na Újezdě.
● v sobotu 27.6. ve 13:00 v Praze-Pankráci na pietním shromáždění k uctění památky JUDr. Milady Horákové
● stužkami, připomínajícími památku Milady Horákové a dalších obětí komunistů


VIDEO: Komunistické procesy (50. roky, prokurátorka Brožová)Uctění památky politických vězňů
Praha 8, Ďáblický hřbitov

Oběti komunistického režimu si připomene pietní shromáždění, které k uctění jejich památky pořádá 26.6. 2015 v 10:00 Sdružení bývalých politických vězňů - SBPV na Čestném pohřebišti popravených a umučených politických vězňů v areálu hřbitova Ďáblice v Praze 8.

Shromáždění se každoročně koná k uctění památky komunisty popravených a umučených politických vězňů 50. let, odpočívajících ve hromadných šachtách. Součástí tohoto Čestného pohřebiště jsou také hromadné hroby nemluvňat vězeňkyň z Věznice Pankrác a jsou zde pohřbeni i parašutisté, kteří provedli atentát na Reinharda Heydricha.

Na tomto Čestném pohřebišti byla v loňském roce provedena exhumace umučeného pátera Toufara. SBPV spolu s KPV a dalšími organizacemi požádala předsedu vlády ČR, aby byly identifikovány a exhumovány ostatky všech politických vězňů a zločiny vyšetřeny příslušnými orgány.

Je odpovědností demokratického státu, aby osudy všech politických vězňů a příslušníků II. a III. odboje, jejichž ostatky leží nejenom v Ďáblicích, ale i v Motole a na dalších místech republiky, neupadly v zapomnění. Političtí vězni byli zbavováni své identity a následně tajně pohřbíváni tak, aby se s nimi ani rodiny nemohly rozloučit a nikdo neznal místo jejich posledního odpočinku.

Pietního shromáždění se zúčastní ústavní činitelé, představitelé státu, zastupitelských úřadů, církví, významné osobnosti české společnosti, političtí vězni a veřejnost.

Kontakt: SBPV, tel (+420) 604 735 775, info@politicti-vezni.cz , Na Bělidle 34, 150 00 Praha 5, www.politicti-vezni.cz


VIDEO: František Zahrádka - tresty v komunistických lágrechDen památky obětí komunistického režimu v Brně

27. červen je Dnem památky obětí komunistického režimu. Konzervativní strana odkazuje na své prohlášení "Nezapomeňme!" z 26. června 2014, ve kterém mmj. uvádí: "Podmínkami návratu spravedlnosti je nezapomínat na totalitní režimy, připomínat si zločiny komunismu a samozřejmě i trestat současné zločince."

Představitelé Konzervativní strany se tradičně zúčastní pietního aktu u Památníku účastníků protikomunistického odboje a obětí komunistické zvůle v Brně-Bohunicích (před domem Moldavská 21; MHD tramvají č. 6 a 8, zastávka Běloruská.), který se uskuteční v sobotu 27.6.2015 v 10:00.

Vyzýváme k tomu všechny občany a děkujeme pořadatelům.

Svatopluk Kalužík
předseda MS Konzervativní strany Brno


VIDEO: Miloš Doležal: Jako bychom dnes zemřít měliVážení přátelé,

dovolujeme si Vás jménem kampaně Proti ztrátě paměti, pořádané společností Člověk v tísni, oslovit v souvislosti s letošním již 5. ročníkem,​ věnovaným okupaci Československa, která začala v srpnu 1968. Toto tematické zaměření reaguje na aktuální události na Ukrajině. Nedaleko od nás Rusko vojensky intervenuje na cizím území, znovu uplatňuje svoji imperiální tradici, porušuje mezinárodní právo, ohrožuje demokratickou Evropu... více v letošním memorandu.

Pro letošní kampaň jsme připravili také nový film, na který se můžete podívat zde.

Přijměte také pozvání na debatu o paralelách okupace Československa s událostmi na Ukrajině (čtvrtek 25.06.2015, 18:30, Aula ABF, Václavské náměstí 31). Pozvání do diskuze přijal jeden z "osmi statečných", kteří protestovali na Rudém náměstí proti invazi v Československu, Viktor Fajnberg, předseda krymskotatarského parlamentu v exilu Refat Čubarov a politický geograf Michael Romancov.

Od čtvrtka 25. do soboty 27. června bude na Václavském náměstí mezi ulicemi Opletalova a Ve Smečkách umístěna venkovní instalace Okupační memento. U této instalace proběhne 25. června v 16:00 happening s živým tankem ukončený pietní vzpomínkou na oběti okupací. I na tyto akce Vás zveme.

Srdečně zdraví

Karel Strachota
ředitel projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni


VIDEO: 21.8. 1968 Den okupace Československa vojsky Varšavské smlouvyMemorandum 2015

Každý rok 27. června si v České republice připomínáme Památku obětí komunistického režimu – ten den roku 1950 byla zavražděna dr. Milada Horáková. Se zmíněným datem se však pojí ještě jedno výročí – před čtyřiadvaceti lety odešel z naší země poslední sovětský voják. I proto jsme se rozhodli letošní ročník kampaně Proti ztrátě paměti věnovat okupaci Československa, která začala v srpnu 1968.

Chceme znovu upozornit na to, co se tehdy stalo, a zdůraznit, že vpád a dlouholetý pobyt sovětské armády měl tragické následky. Kvůli okupačním vojákům u nás umírali lidé. O sovětské tanky se opíral normalizační režim, který devastoval zemi, komplikoval a ničil občanům životy, vedl k masivní emigraci. Cílem okupace, formálně označované za internacionální pomoc spřátelených vojsk Varšavské smlouvy, bylo zastavení demokratizačního procesu v zemi, kterou sovětská vláda považovala "za svou". Nebylo to poprvé, kdy Moskva nasadila armádu proti neposlušnému satelitu. V roce 1953 vyjely na její pokyn tanky proti protestujícím dělníkům ve Východním Berlíně, o tři roky později sovětské jednotky utopily v krvi maďarskou revoluci. Jsme tedy jedním z mnoha národů, které mají se sovětskou imperiální rozpínavostí neblahou zkušenost. Měla by z ní vyplývat schopnost být solidární s těmi, kdo se stali oběťmi agrese.

V souvislosti s aktuálním děním na Ukrajině bychom tedy měli lépe rozumět tomu, k čemu nedaleko od nás dochází. Ruská intervence na cizím území vedla k válečnému konfliktu a ohromné humanitární krizi. Způsoby, jimiž se Rusko na Ukrajině hlásí k sovětské tradici, je třeba rozhodně odmítnout. Mnozí čeští politici však nedovedou zaujmout a obhájit principiální stanoviska k ruskému počínání. Jedni nepokrytě pomáhají zájmům Moskvy, další chtějí být za každou cenu originální, jiní vycházejí populisticky vstříc domnělým i reálným náladám ve společnosti, nechtějí odradit své voliče, používají relativistickou rétoriku. Místo aby rozlišovali mezi útočníkem a obětí, odkazují na to, že "vše je složitější". Potřebu jasného postoje mnohdy odmítají, neboť by prý šlo o nepatřičné černobílé vidění. Zásadní věci je však nezbytné pojmenovávat jednoznačně, protože jinak vzniká prostor pro jejich další zpochybňování. Tím spíš, že jsme vystaveni propracované, koordinované a cílené ruské propagandě, která zkresluje základní fakta, vyvolává nejistotu a přesvědčuje, že "věřit se nedá ničemu".

V této situaci je obzvlášť důležité držet se naší západní politické orientace a transatlantických vztahů, dostát závazkům, které máme vůči spojencům v NATO, podílet se aktivně na společné evropské politice. Česká republika patří do demokratické Evropy. Současné Rusko, které opakovaně porušuje mezinárodní právo, tuto Evropu ohrožuje. Chovejme se zodpovědně, neprojevujme slabost a této hrozbě se postavme. S vědomím, že jsme okupaci z východu zažili. Vždyť U NÁS POMÁHALI TAKY.

Karel Strachota,
ředitel projektu Příběhy bezpráví společnosti Člověk v tísni

Ke kampani Proti ztrátě paměti se již připojila řada pamětníků, veřejně známých osobností, škol, jednotlivců i firem. Připojte se také ZDE!


VIDEO: Odsun sovětských vojsk z TrutnovaVzpomínky na některé odbojáře

...Prý největšími "vyvrheli" z těch, kdo se postavili bolševikům, jsou zjevně bratři Mašínové. Leckdo, kdo Mašínům podle mne nesahá ani po kotníky, troufne si je nazývat vrahy či teroristy. Takovým opakuji k zamyšlení slova historika, profesora z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze Jana symbol obětí komunistůRychlíka: není rozdíl mezi teroristou a bojovníkem za svobodu. Jde o jednu a tutéž osobu, z nichž jedna má pozitivní a druhá negativní sémantický obsah. Kdo bratrům Mašínům nadává, podle mne projevuje negativní vztah k protibolševickému odboji, i kdyby měl od Babišova herce za ten odboj metál.

František Rozhoň, Svědomí 26.5.2015

Památku Milady Horákové a dalších obětí komunistů připomíná stužka-symbol, jejíž součástí je trikolóra a kus provazu. Lidé je nosí na klopě. Ilustrační foto z facebook.Česko si připomene 65. výročí popravy velké hrdinky – Milady Horákové
Vzpomínkové akce připomenou výročí smrti Milady Horákové
Kampaň Památku nejde zadusit připomíná smrt Milady Horákové
Na Ďáblickém hřbitově budou připomenuty dětské oběti komunismu
Kampaň Proti ztrátě paměti připomene sovětskou okupaci
Výzkum ostatků prokázal, že patří umučenému knězi Toufarovi
Toufarovy ostatky budou uloženy v číhošťském kostele

0