Několik důležitých informací

Několik důležitých informací

Ilustrační foto Miroslav Kemel.

... před odvolacím soudem v Olomouci ve věci mé žaloby na Ing. Tomáše Hradílka.

Z dosavadního soudního jednání je zřejmé, že soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Lenka Severová vychází ze svědectví bývalého příslušníka SNB a člena KSČ plk.JUDr.(SNB) Jiřího Pščolky, který doposud tvrdí, že jsem organizátorem doposud neobjasněných bombových útoků v Přerově.

K tomuto svědkovi nutno sdělit, že již dne 5.6.1990 byl vyhodnocen Pohovorovou komisí v Ostravě jako nezpůsobilý další služby u PČR. Protokol o tomto jednání (viz příloha dole) byl v r.1992 nalezen v trezoru BIS Olomouc, kde byl ukryt tehdejším ředitelem BIS Olomouc Janem Princem, který je přítelem Ing.Tomáše Hradílka. Je evidentní, že za celou tuto záležitost je odpovědný Ing.Tomáš Hradílek, který byl v r.1990 ministrem vnitra ČR. V daném případě jde o důkaz, že v období krátce po listopadu 1989 někteří bývalí členové KSČ a významní členové Charty 77 mezi sebou uzavírali jakési tajné dohody a navraceli nezpůsobilé komunistické struktury zpět do bezpečnostního aparátu. Plk.JUDr.(SNB). je klasickým příkladem těchto nekalých polistopadových aktivit.

Spolu s dokumenty o nezpůsobilosti plk.JUDr.(SNB) Jiřího Pščolky byl ve stejném trezoru BIS Olomouc ukryt i výslechový spis se záznamem výslechu příslušníka StB pplk.JUDr.(SNB) Miloslava Neděly, který vypovídá o nadstandartních okolnostech souvisejících s vazebním vyšetřováním někdejšího komunistického básníka a později chartisty Jaromíra Šavrdy (jinak velkého přítele Ing.T.Hradílka). Příslušník StB pplk.JUDr (SNB) Neděla ve své výpovědi konfrontuje manželku J.Šavrdy Dolores Šavrdovou a připomíná jí, jaké měl její manžel ve vazbě nadstandartní možnosti a že jí dokonce umožňoval předávat necenzurované dopisy. Tato výpověď měla na D.Šavrdovou takový vliv. že se nadále nechtěla účastnit dalších výslechů příslušníků StB-SNB a tím napomohla k jejich další instalaci v polistopadovém vývoji.

Lze např. v případě již výše zmíněného plk.JUDr.(SNB) Jiřího Pščolky upozornit, že se D.Šavrdová jako členka Občanské komise za tyto zkompromitované příslušníky SNB zasazovala a podporovala jejich setrvání na vedoucích místech v policejním aparátě.

Na jednom soudním jednání ve věci plk.JUDr.(SNB) J.Pščolky D.Šavrdová nezvládla své emoce a vulgárně nadávala přítomným občanům, kteří se jí ptali, proč se zastává komunistických zločinců. Toto její rozčílení zapříčinil zveřejněný a u soudu v Ostravě předložený dokument, který dokazoval, že svědek plk.JUDr. (SNB) Jiří Pščolka byl již v r. 1990 shledán jako nezpůsobilý nadále působit v řadách policie. Závěrem nutno upozornit, že tajná služba - BIS zmíněné dokumenty ukrývala nezákonně, neboť nebyly jejím majetkem. V r.2001 po mém zatčení se zmíněné dokumenty pokoušeli v mém domě při domovní prohlídce najít členové týmu "Výbuch", ÚOOZ a BIS. Tyto dokumenty však již byly ukryty na bezpečném místě a z tohoto důvodu je nyní možno je předkládat jako důkaz.

Vladimír HučínPřečtěte si více
Tak dopadla žaloba na komunistického esenbáka plk.JUDr. Jiřího Pščolku
Výbuchy v Přerově
Jan Princ
Cena dr.Jaromíra Šavrdy
StB
Jak to bylo s StB? video
Jaromír Šavrda vs. Ladislav Brázda
● 2009 video Vladimír Hučín v ČT o prípadu Jan Princ
● 2009 Nedosažitelný ředitel BIS Jan Princ
● 2009 Kdo přesně jsou "naši lidé" BISky?
Princ byl z Prahy přemístěn na olomouckou expozituru, aby vykonal špinavou práci
● 2009 Exšéfové služeb odsoudili Hučína

PřílohaVelikost
zaverecna-zprava-pohorove-komise-ms-snb-ostrava-5-6-1990.pdf228.09 KB
0