Zemřel Ing. Pavel Holba, CSc.

Zemřel Ing. Pavel Holba, CSc.

Ing. Pavel Holba, CSc.: Spolupráce malých mimoparlamentních stran a hnutí a vůle nalézt společný jazyk je cestou ke vzniku subjektu, který bude mít význam i v celostátní politice.

Pridat.euFoto: Martin Vadas, 2012.

Nemá smysl se dále zabývat pohnutkami, které vedly hrdiny k činům, které národu věnovali i za cenu svých životů. Asi v každé společnosti se tvoří sedlina v podobě Nováků, jejichž genetický původ se nedá opravit.
Bohužel, sděluji pro nás smutnější zprávu, že ve věku 76 let zemřel čestný předseda Klubu angažovaných nestraníků ing. Pavel Holba, CSc. Pavel Holba byl jeden se zakladatelů KANu z roku 1968, kdy KAN byl prvním a jediným hnutím v celém socialistickém bloku, které se otevřeně postavilo proti komunistickým zločinům s požadavkem zákazu činnosti jakýchkoliv komunistických stran. KAN tvořil pevné jádro tzv. Pražského jara, které bylo potlačeno sovětskou invazí a následnou okupací Československa.
Tak ztrácíme nejlepší syny národa a nám zbývá jen jim vyjádřit "DÍKY ZA VŠE" a čest jejich památce.

J. Bezděk 4.6.2016

Doplněno: Poslední rozloučení se koná v pátek 10. června 2016 v 11:30 hodin v Ústřední obřadní síni v Praze na Olšanských hřbitovech.KAN logo
» člen přípravného výboru KAN, čestný předseda KAN
» ZČU Plzeň
» 81 publications
» zakládající člen sekce termické analýzy a kalorimetrie ČSCH
» Hanušova medaile 2012
» znalec v oboru čistota ovzduší
» Politické spektrum 2014 Krize pravice?
» Politické spektrum 2012 O důvěře v politiku
» Politické spektrum 2009 Růst násilí
» Vědci proti strachu a lhostejnosti
» IMIP, PID, PragoNet atd.
» facebook
» K dopisu sedmi vědců
» Proti privatizaci výzkumného ústavu TESLA VÚST
» Občan, strany a moc
» 1990 OF
» 2002 ODA
» 2006 Koalice pro Českou republiku
» 2009 Starostové a nezávislí
» 2014 KAN
» Podpora Vladimíru Hučínovi
» Petice za veřejný soud s politickým vězněm Vladimírem Hučínem
» Otevřený dopis předsedy KAN Pavla Holby prezidentu Václavu Klausovi

0