"Vyjádření životního postoje"?!

"Vyjádření životního postoje"?!

Pridat.euIlustrační foto: Zbraně, střelivo a výbušniny nalezené při domovní prohlídce u Hučínů roku 1983. Foto ABS.

Je jistě ironií osudu, že nedávno v Lidových novinách vyšel článek s nadpisem "Historie českých protikomunistických aktivit - Násilné akty proti režimu po roce 1969" a hned vedle je uveden článek "Malí velcí chartisté - Květa Princová: náš svobodný dům" (viz příloha dole na stránce).

Pro mne je to zajímavé především z toho důvodu, že Ing. Květa Princová byla se svým manželem Janem Princem (gesčním ředitelem BIS) velmi ochotnou svědkyní mé obžaloby ve věci ohrožování osobních dat a ohrožování utajovaných skutečností. Nutno připomenout, že mé vyšetřování probíhalo ve vazbě. Celé toto "ohrožování osobních dat" spočívalo v tom, že při domovní prohlídce v mém bytě dne 7.března 2001 byly nalezeny kopie cestovních pasů, které prokazovaly, že chartistka - disidentka Ing. Květa Princová spolu se svým "podařeným" manželem - chartistou Janem Princem, si v dobách těžké normalizace vyjížděli do několika kapitalistických států. Tato skutečnost byla Janem Princem velmi přísně utajována a to byl také důvod, proč jsem si kopie jejich pasů opatřil, neboť jsem nemohl pochopit jak je možné, že tito tak zvaní disidenti měli v dobách komunistické totality takové možnosti.

Když se s touto skutečností po mém zatčení seznámil můj advokát JUDr. Stanislav Devátý, tak byl velmi rozloben z toho, že jsem mu tuto informaci nesdělil v době, kdy byl ředitelem BIS. Doslova prohlásil, že kdyby věděl, že Jan Princ měl za totality pas a vyjížděl do kapitalistických států, tak by ho okamžitě z BIS vyrazil.

Ing. Květa Princová a její manžel Jan Princ jsou důkazem toho, že pod signování Charty 77 se dostaly i takové existence, které si StB doslova opatrovala pro své budoucí zájmy.

Vladimír Hučín

cestovní pasy chartistů-disidentů Princová+Princ Cestovní pasy chartistů-disidentů Princová+Princ.

■ Odboj třetí, protikomunistický VIDEO a přepis
■ VIDEO Pravdě podobný příběh Vladimíra Hučína
Případ Hučín zpřístupněn veřejnosti
Hučín zproštěn obžaloby
Langovu éru v BIS poznamenaly čtyři větší kauzy
Uznání za účast v odboji
Jak komunistické režimy podporovaly terorismus
Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se žádostí o pomoc při sběru a dokumentaci projevů odboje, odporu a komunistické represe z let 1948–1989
Velký seriál LN věnovaný příběhu Charty 77
Archiv bezpečnostních složek je partnerem nového seriálu LN 40 let Charty 77
Železná opona měsíc před sametovou revolucí
Mgr. Květoslava Princová
Chartistou na konci světa
Baráky

0