Naše tiskové zprávy

warning: Creating default object from empty value in /home/sky/www/htdocs/vladimirhucin.cz/modules/taxonomy.module on line 1223.

K vyrozumění o konání ústního jednání

Dne 2.12.2008 jsem obdržel doporučené sdělení od Magistrátu města Přerova (odbor správní, oddělení přestupků).

    Vyrozumění o konání ústního jednání

    Oznamujeme Vám tímto, že dne 22.prosince 2008 ve 14.00 hodin je v budově Magistrátu města Přerova, ul.Smetanova č.7, odbor správní, oddělení přestupků, 2.poschodí, jednací místnost, dv.č.216 nařízeno ústní jednání ve věci přestupku obviněného Františka Porče, který Vám měl způsobit majetkovou škodu ve výši 50,-Kč tím, že dne 16.září 2008 v Přerově, PřerovXIII-Penčicích na informační tabuli přelepil Váš volební plakát do senátních voleb, plakátem kandidáta za KSČM.

Další výhružné aktivity Komunistického svazu mládeže v Přerově

Po ustavujícím sjezdu další nově vzniklé komunistické organizace mládeže v Přerově byla opět poškozena vitrina KAN Přerov. Na sklo vitriny byly nalepeny desítky samolepek s nápisy "Komunistický svaz mládeže" "Boj pokračuje" a podobizna argentinského komunistického teroristy Che Guevary.

K tiskovému prohlášení o ustavujícím sjezdu Svazu mladých komunistů Československa

K tiskovému prohlášení o ustavujícím sjezdu Svazu mladých komunistů Československa

Po celou dobu svého působení v BIS jsem pracoval na problematice levicového extrémismu a na dalších aktivitách s tímto souvisejících. Bylo pro mne snadné prokázat, že Komunistický svaz mládeže a jeho mutace jsou úzce napojeny na KSČm, ale i v několika případech na představitele ČSSD.

Po nástupu ČSSD a z podnětu tehdejší vlády jsem se spolu se svými přáteli stal předmětem operativního - zpravodajského zájmu zvláštních policejních složek (ÚOOZ) včetně Odboru vnitřní bezpečnosti BIS a Inspekce BIS. Stalo se tak především po tom, co jsem upozorňoval na prorůstání komunistických struktur do bezpečnostního aparátu a justice ČR.

Varování veřejnosti před bývalým ministrem vnitra Františkem Bublanem (ČSSD)

Dne 18.listopadu 2008 se bývalý ministr vnitra František Bublan v televizním zpravodajství kriticky vyjadřoval k nedostatečně provedenému zásahu PČR proti Dělnické straně. Nechci zde hodnotit aktivity této strany, ale považuji za hrubou provokaci, že zrovna někdejší, nechvalně známý ministr vnitra František Bublan se k postupu zásahových jednotek PČR opovažuje vyjadřovat, neboť tento člověk je přímo odpovědný za neobjasnění několika teroristických útoků v Přerově a to včetně bombového útoku na kancelář Konfederace politických vězňů. Vyjadřování Františka Bublana v mediích je výsměchem všem kteří nechtějí, aby byl bezpečnostní aparát ČR zneužíván pro nekalé politické zájmy, tak jako tomu bylo za vlády ČSSD. Odpovědnost Fratiška Bublana a spol za neobjasnění teroristrických útoků jsem schopen dokázat a nést za toto své tvrzení i veškerou odpovědnost.

Informace o jednání Komise pro projednávání přestupků

Dne 20.11.2008 je na jednání Komise pro projednávání přestupků [v Přerově] předvolán pan Karel Zejda a to jako svědek ve věci poškozování předvolebních plakátů Vladimíra Hučína. Jednání je neveřejné. Informace o jednání a další okolnosti si nechal vyžádat Správní soud v Brně

Syndikovat obsah
0