Publicistika

warning: Creating default object from empty value in /home/sky/www/htdocs/vladimirhucin.cz/modules/taxonomy.module on line 1223.

Zakletí postkomunistického práva a soudnictví

Motto: "Komunisté rádi používali pojem třídní právo. Smyslem kontinuity právního systému, vyhlášené sametovými právními revolucionáři, bylo přenesení principu třídního práva do postkomunistických poměrů. Vykládat právo podobně, jako platilo za komunizmu. V "nových" poměrech – podle potřeby a v zájmu mocnějšího."

Otevřený dopis řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů

Otevřený dopis řediteli Ústavu pro studium totalitních režimů

Vážený pane řediteli,

považuji za nutné napravit zprávy opětovně se objevující v českém denním tisku v souvislosti s uveřejněním dokladů o činnosti naší skupiny z archivů StB, které se týkají výpovědí našeho strýce, Ctibora Nováka, během jeho výslechů po našem odchodu z Československé republiky a jeho zatčení.

Kolaps komunismu: ještě jednou a od začátku

Hodně papíru bylo popsáno a hodně proslovů bylo vyřčeno v souvislosti s dalším právě uplynulým "osmičkovým" rokem. Záplava akcí, které proběhly doslova na všech úrovních, od vzpomínek zasunutých na stránky zřídka navštěvovných blogů až po státní recepce, vedla až k jistému přesycení, k únavě. Ale na odpočinek ještě není vhodný čas - rok s devítkou na konci je totiž na výročí neméně významný!

Odškodnění pro Vladimíra Hučína

Dne 7.ledna 2009 v 15.00 hod. se u Obvodního soudu pro Prahu 2 (Vinohrady), Francouzská 19, (přízemí) koná pokračování projednávání žaloby na Ministerstvo spravedlnosti ČR ve věci nezákonného zatčení a věznění bývalého politického vězně, kapitána BIS Vladimíra Hučína, který se stal z iniciativy vlády ČSSD předmětem zpravodajského zájmu ÚOOZ, BIS a dalších složek PČR.

Další soudní jednání bude 7.1.2009 od 15:00 hodin

Včerejší soudní jednání ve věci žaloby bývalého důstojníka BIS Vladimíra Hučína na Českou republiku bylo přerušeno. Byly čteny důkazy obžaloby, vypovídal pan Hučín, který obšírně popsal poměry ve kterých pracoval a co svoji prací u BIS sledoval a vykonal. V dalším soudním jednání bude ve své výpovědi pokračovat – o tom, jaký dopad to vše mělo na něho a jeho rodinu – materiální i duchovní.

Zazněly dost děsivé věci svědčící o šikanování pana Hučína sociálním odporem MÚ Přerov

Syndikovat obsah
0